HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Forventer ekstra krevende lønnsoppgjør

Anne Cecilie Andresen, forhandlingssjef i KA. Foto: KA
Publisert: 27/09/2022
​​​​​​​Høye og forståelige forventninger hos de ansatte, kombinert med en økonomisk ramme som ble bestemt før prisveksten tok av, danner et krevende utgangspunkt for lønnsoppgjøret i Den norske kirke.

Tariffavtalene KA som fremforhandler med fagforeningene skal tilrettelegge for at Den norske kirke kan løse sitt lovpålagte oppdrag som landsdekkende folkekirke. Det har stor betydning for de 3,6 millioner nordmenn som er medlemmer – og for samfunnet som helhet.

Over 7.000 ansatte utgjør førstelinjen i kirkens tilstedeværelse i alle landets 356 kommuner og drøyt 1.150 sokn. Sammen med mer enn 70.000 frivillige medarbeidere sørger kirkens ansatte for å holde kirkene åpne og kirkens tjenester tilgjengelige for folk i glede og sorg, hverdag og høytid. Kirken er til stede der livet leves og fremmer verdier som både utfordrer og bygger et godt samfunn for alle.

For å kunne oppfylle sitt oppdrag, er Den norske kirke avhengig av medarbeidere med sammensatt kompetanse, ulik livserfaring og stor imøtekommenhet overfor folks behov. Kirken er ikke minst avhengig av medarbeidere også i deler av landet med spredt bosetting der det ikke er økonomisk grunnlag for å kunne tilby heltidsjobb. En stor andel av de kirkelig ansatte arbeider derfor deltid eller i kombinasjonsstillinger.

Den norske kirkes økonomi er i hovedsak basert på offentlige tilskudd. Rammene for kirkens inntekter i 2022 er i stor grad fastsatt i statsbudsjettet og i de kommunale budsjettene som ble vedtatt høsten 2021. Med økende rentenivå og dramatisk prisvekst på blant annet strøm, står vi høsten 2022 overfor et særlig krevende lønnsoppgjør på kirkelig sektor. De økende kostnadene skaper betydelig press både på våre ansattes privatøkonomi og de kirkelige budsjettene.

Kirken har et mål om å være mer for flere. Som arbeidsgiverorganisasjon både for de kirkelige fellesrådene, bispedømmerådene og Kirkerådet, skal vi nå sette oss ned sammen med arbeidstakerorganisasjonene for å lete etter en omforent løsning på innretningen av årets oppgjør.

Vårt mål er å sikre folk over hele landet en fortsatt åpen og tilstedeværende folkekirke, samtidig som alle ansatte får en rimelig lønnsutvikling i tråd med utviklingen på andre sektorer. Vi er innstilt på å bruke det vi har av tid og krefter på å finne en så rettferdig og god fordeling som overhodet mulig innenfor årets rammer.

Kravene fra fagforeningene overleveres til KAs forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen tirsdag 27. september kl. 10.00.

Følg hovedtariffoppgjøret 2022 her

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone