Nye satser for kjøre- og diettgodtgjørelse

Foto: Jan Baborák on Unsplash
Publisert: 08/01/2024
1. januar 2024 kom nye satser for dekning av utgifter til bruk av egen bil og diett på tjenestereiser.

De til de enhver tid gjeldende satser for statens tjenestemenn gjelder tilsvarende på KA-sektoren for skyssutlegg, nattillegg og kostgodtgjøring for tjenestereiser – se særavtale om reiseregulativet.

Partene i staten har nå forhandlet fram nye satser for reise innenlands og utenlands.

Innenlands

For reiser innenlands er det både justeringer i satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil og utgifter til kost

Kilometergodtgjørelse:

Ny sats på 4,90 per kilometer ved bruk av egen bil.

Nye satser for kost innenlands:

  • For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med 940 kroner
  • For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med 369 kroner
  • For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med 686 kroner

Se mer informasjon på Lovdata og Statens arbeidsgiverportal.

Utenlands

Det viktigste nye her er at de fleste kostsatser for utland nå oppgis i lokal valuta.

Endringer i kompensasjonstillegget i staten får ikke betydning på KA-sektoren da KA-avtalen ikke omfatter dette tillegget.

Se mer informasjon på Lovdata.

Skatt på kjøregodtgjørelse og diett

Det er Skatteetaten som fastsetter hvor mye av godtgjørelsen som er skattefri. Mer informasjon om dette finner du her og her.

Del i sosiale medier:
Ansvarlig for denne artikkelen: Marianne Brekke
Powered by Cornerstone