HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

Publisert: 29/10/2022
KA og fagforeningene i Den norske kirke ble lørdag morgen enige om en lønnsramme på 3,84 prosent.

Oppdatering 1. november: Uravstemning er sendt ut til medlemmene med svarfrist 10. november kl. 11.00.

– Vi er glade for å være i mål. Den høye prisveksten har vært et krevende bakteppe for årets oppgjør, og begge parter har strukket seg for å bli enige, sier forhandlingssjef i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Anne Cecilie Andresen.

Oppgjøret har en lønnsramme på 3,84 prosent. Dette tilsvarer rammen i offentlig sektor. Innretningen på oppgjøret gir en bedre lønnsutvikling for lavtlønte og for de med lengst utdannelse, enn for tilsvarende stillinger i kommunene (KS-området).

– Vårt mål er å gi de ansatte i Den norske kirke en lønnsutvikling i tråd med utviklingen på andre sektorer, i tillegg til å løfte de som ligger lavest og samtidig anerkjenne høy kompetanse. Dette har vi levert på i årets forhandlinger, sier Andresen.

Se detaljene i det endelige resultatet her

Egen pott til lokale forhandlinger

Av den totale rammen på 3,84 prosent er 1,0 prosent satt av til lokale forhandlinger i fellesrådene/menighetsrådene.

– Dette betyr mye for mange av våre medlemmer, fordi det gir dem mulighet til å kunne bruke lønn som personalpolitisk virkemiddel. Noen steder har man behov for å utjevne urimelige forskjeller som har oppstått over tid eller for eksempel ved kommunesammenslåing. I en del tilfeller kan det være hensiktsmessig å bruke lokale lønnstillegg for å holde på medarbeidere, sier Andresen.

Tilleggslønnssystem avgjøres i nemnd

I dag får de fleste kirkelig ansatte KAs satser ved arbeid på kveld, natt og helligdager, mens prestene får statens satser. I forbindelse med 2020-oppgjøret ble man enige om at et partssammensatt utvalg skulle legge fram forslag til felles satser for tilleggslønn før årets oppgjør.

Utvalget kom ikke fram til et omforent forslag, og det ble heller ikke enighet om felles tilleggslønnssatser i forhandlingene. Spørsmålet skal derfor avgjøres av en nemnd der partene har like mange medlemmer og der Riksmekleren oppnevner leder.

Sendes på uravstemning

Resultatet av forhandlingene vil bli sendt på uravstemning til KAs medlemsvirksomheter i Den norske kirke med frist 10. november.

Forhandlinger i hovedtariffoppgjøret for organisasjonene (de av KAs medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke) finner sted 1. november.

Meld deg på webinarer om lønnsoppgjøret:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone