LØNNSOPPGJØRET 2023:

Enighet i lønnsoppgjøret på KA-sektoren

Publisert: 16/06/2023
Partene ble fredag morgen enige om en lønnsramme på 5,40 prosent for ansatte i Den norske kirke.

– Dette resultatet støtter opp under rekrutteringsarbeidet, samtidig som det ivaretar dem som rammes hardest av prisveksten i samfunnet. Dette er i tråd med de prioriteringene vi varslet på forhånd, sier forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen KA, Anne Cecilie Andresen.

– Årets lønnsoppgjør har et krevende bakteppe, slik fjorårets oppgjør også hadde, med høy prisvekst og usikker økonomi for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det har vært krevende forhandlinger, og vi er glade for å ha kommet fram til et resultat som balanserer de hensynene vi må ta som ansvarlig arbeidsgiverorganisasjon.

Samme ramme som kommunene

Forhandlingene startet torsdag morgen, og enighet ble oppnådd fredag morgen. Enigheten gjelder hovedtariffavtalen for virksomheter i Den norske kirke. Forhandlinger for organisasjonene (de av KAs medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke) finner sted 22. juni.

Oppgjøret på kirkedelen av KA-sektoren har en lønnsramme på 5,40 prosent, tilsvarende blant andre kommunene (KS-området og Oslo kommune).

– Vi skal gi de ansatte i Den norske kirke en lønnsutvikling i tråd med sammenlignbare sektorer. Dette har vi levert på i årets forhandlinger, samtidig som vi holder kostnadsveksten for virksomhetene på et forsvarlig nivå, sier Andresen.

Økning grunnet nye tilleggslønnsatser

Innbakt i rammen ligger også kostnadene for endrede satser for tilleggslønn med virkning fra 1. juli. Disse ble avklart i vår gjennom nemndsavgjørelsen om justerte og harmoniserte tilleggslønnssatser i Den norske kirke. Endringene i tilleggslønn er beregnet til å utgjøre en lønnsvekst på 0,2 prosent.

Det omforente forhandlingsresultatet, som tilsvarer KAs tilbud 4, kan leses her. KA sender ut rundskriv om iverksettelse når resultatet er formelt godkjent av alle parter. Fristen for dette er 23. juni. Ingen må foreta justeringer i lønn før dette.

For KAs del er det styret som godkjenner forhandlingsresultatet i et mellomoppgjør, som årets oppgjør er.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone