LØNNSOPPGJØRET 2023:

Organisasjonsavtalen er ferdig forhandlet

Forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/KA
Publisert: 05/09/2023
KA og fagforeningene ble mandag enige om en lønnsramme på 5,4 prosent.

– Med dette oppgjøret videreutvikles organisasjonsavtalen som eget tariffområde, i tråd med KAs mål, sier forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen KA, Anne Cecilie Andresen.

Hovedtariffavtalen for organisasjoner omfatter KA-medlemmer som har overdratt partsansvaret sitt til KA og som ikke er organer Den norske kirke. Dette betyr at berørte virksomhetene er Vestby frivilligsentral, Hekta, IKO, Vake kirkelig ressurssenter, KIFO, Kirkepartner, K-stud, Norske kirkeakademier og Kirkens SOS.

Rammen for oppgjøret er 5,4 prosent, det samme som for Den norske kirke, men med virkning fra 1. mars 2023. Tilleggslønnssatsene i organisasjonsavtalen endres ikke.

I protokollen heter det: «Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på videreutvikling av tariffområdet for organisasjonsmedlemmer. Formålet med arbeidet vil være å utvikle avtalen slik at den ivaretar lønns- og arbeidsvilkår, virksomhetsbehov og er konkurransedyktig innenfor sin sektor.» Utvalget skal avgi rapport senest 1. april 2024.

Se detaljene i det endelige resultatet her.

Partene har frist til 15. september med å godkjenne oppgjøret.

OPPDATERING 15. SEPTEMBER: Oppgjøret er godkjent og kan iverksettes

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone