Nå får alle dekket utgifter til liturgiske klær

Kirkelige medarbeidere i liturgiske klær etter vigsling i Oslo domkirke i juni 2018, altså lenge før avstandsbegrensninger ble innført. F.v. prest Mathias Gillebo, prest Caroline Lygre, biskop Kari Veiteberg, prest Ida Buen Hanevold, kateket Caroline Vesterberg og kateket Solveig Gjesdal. Foto: Mette Kristin Brenna (bildet med tillatelse fra Oslo bispedømme)
Publisert: 26/10/2020
Etter forslag fra KA og fagforeningene har Kirkerådet bestemt at vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd får refundert utlegg til liturgiske klær.

Ordningen gjelder fra 1. januar 2021, og Kirkerådet dekker utlegg på inntil 16.290 kroner. Ordningen startet med et initiativ fra KA i forbindelse med forhandlinger om særavtale om arbeidstøy for to år siden. Forslaget ble tatt videre til Kirkerådet sammen med arbeidstakersiden.

– Vi er glade for at Kirkerådet følger opp forslaget om refusjon av utlegg til liturgiske klær. Dette har vi jobbet for en stund, sier direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Ingrid B. Tenfjord.

– Sikrer like vilkår

– Ordningen som nå er på plass, sikrer like vilkår og muligheter til liturgisk arbeidstøy for vigslede ansatte i Den norske kirke, uavhengig av hvor de er ansatt. Dette kan også være av betydning for fellesråd med trang økonomi, påpeker Tenfjord.

Ifølge et brev KA har mottatt fra Kirkerådet, vil ordningen fungere på denne måten:

  • Engangstilskudd gis til tjenestedrakt som er anskaffet i samsvar med regler for bruk av liturgiske klær.
  • Engangstilskudd gis ved første gangs tilsetting i stilling av minst 6 måneders varighet.
  • Engangstilskudd gis uavhengig av stillingens størrelse.
  • Engangstilskuddet utbetales på grunnlag av dokumentert refusjonskrav. Tilskuddet er ikke skattepliktig.

Skal reguleres årlig

Ordningen gjelder for medarbeidere som vigsles til tjeneste etter 1. januar 2021. Klærne tilhører den ansatte, som selv må sørge for forsikring.

Tilskuddet er nå på 16.290 kroner, men skal reguleres årlig etter konsumprisindeksen per 10. oktober. Kirkerådet vil komme tilbake til de praktiske rutinene for ordningen.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone