KA er klare til å svare på spørsmål: – Pandemien stiller krav om raske beslutninger

RÅDGIVER: Eldbjørg Leinebø Ekre er klar til å svare på medlemmenes spørsmål rundt de nye smittevernstreglene. Foto: KA
Publisert: 23/02/2021
KA har helt siden nedstengingen i mars 2020 hatt en aktiv rolle i veiledningen av menighetenes håndtering rundt korona.

Det er KA og Kirkerådet som står sammen om Den norske kirkes smittevernveileder.

I oppstarten handlet veiledningen mye om avstand, hygiene, håndvask og renhold, men også om ansvar, myndighet, medbestemmelse og involvering.

– KA bidrar fortsatt overfor menighetene med å finne gode løsninger som ivaretar forsvarlig smittevern for både ansatte, frivillige og deltakere på ulike tiltak og arrangement, sier Eldbjørg Leinebø Ekre. Hun er seniorrådgiver i avdeling for sektorpolitikk og styring i KA.

Raske beslutninger

– Som arbeidsgiverorganisasjon erfarer vi at med koronapandemien stilles det krav om raske beslutninger, og veiledningsbehovene ute i menighetene endrer dermed også karakter. Å lede under en krise er krevende! Fellesrådets rolle som største arbeidsgiver med påfølgende ansvar for lokalt HMS-arbeid, er blitt mer synlig og styrket i denne perioden. Behovet for god samordning mellom arbeidsgiverlinjene har også i denne perioden økt, fortsetter hun.

Kravene til god ledelse lokalt i soknene øker, og ansatte og frivillige får nye oppgaver ved å måtte gjennomføre daglige smitteverntiltak. Som en konsekvens av økt press på den enkelte arbeidstaker, øker behovet for god involvering gjennom tillitsvalgte og verneombud.

Kirkerommet begrenser

Når det nå åpnes opp for inntil 100 deltakere på arrangement, med "faste tilviste" plasser, er det mange avveininger som må gjøres på nytt. For det er slett ikke mulig med så mange i alle kirkerom når for eksempel krav om avstand skal vurderes. I tillegg kan det være lokale bestemmelser som er strengere enn de nasjonale.

– Den nasjonale smittevernveilederen er nå oppdatert. I soknene vil det være nødvendig med en ny gjennomgang, og vurdere hvordan den påvirker de lokale rutinene. KA vil fortsette å veilede menighetene i hvordan de skal tilpasse sin virksomhet etter de nye retningslinjene, avslutter Leinebø Ekre.

I denne forbindelsen vil vi peke på en nylig publisert sak:

6 tips til deg som leder en sliten stab.

NB! Dersom du har spørsmål vedrørende håndtering av spørsmål rundt koronapandemien, kontakt seniorrådgiver, Eldbjørg Leinebø Ekre i KA, eldbjorg.ekre@ka.no, 41610918.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone