Kirken blant de beste på meningsfull jobbhverdag

Publisert: 17/01/2024
95 prosent av de ansatte i Den norske kirke opplever arbeidshverdagen som meningsfull. Andelen er svært høy sammenlignet med norsk arbeidsliv generelt.

De nasjonale tallene i Den norske kirkes ferske medarbeiderundersøkelse viser høyt engasjement blant de ansatte, en meningsfull arbeidshverdag og at de får brukt sin kompetanse og kunnskap.

Kirkens ansatte er tydelige på at de gjerne yter en ekstrainnsats når det trengs og at de opplever å kunne planlegge egen arbeidshverdag.

Autonomi og utviklingsmuligheter

Alle disse funnene har positiv utvikling fra forrige gang og skårer høyere enn det som er vanlig i norsk arbeidsliv.

– Vi har en kompetent og engasjert arbeidsstokk som trives og som opplever stor autonomi i jobbutførelsen. Dette er helt uvurderlig for en kirke, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Ansatte svarer også at de får brukt sin kompetansen og ser muligheter for utvikling.

– Utviklingsmuligheter og opplevelsen av å få bruke egen kompetanse er veldig viktig for trivsel og motivasjon i jobben. Her skårer Den norske kirke som helhet høyt, sier Ingrid B. Tenfjord, direktør i arbeidsgiveravdelingen i Hovedorganisasjonen KA.

Positiv utvikling

Hele 31 av 49 spørsmål i undersøkelsen beveger seg i positiv retning fra 2021.

Effektivitet, ledelse og forventninger har blitt tematisert på mange nivåer, og er blant temaene som viser framgang siden forrige undersøkelse.

– Siden 2021 har vi jobbet mer målrettet med balanse i hverdagen og at ledelsen skal hjelpe ansatte å prioritere. Det er gledelig at svarene viser en positiv utvikling og forbedring på dette, sier Vad Nilsen.

Færre melder også om at de er bekymret for helsen på grunn av arbeidssituasjonen.

Viktig å jobbe med arbeidsmiljø

Et av spørsmålene med lavest skår handler om opplevelsen av at medarbeiderundersøkelsen fra 2021 er fulgt opp på den enkelte arbeidsplass.

– Medarbeiderundersøkelsen er et viktig verktøy i utviklingen av arbeidsmiljøet, og undersøkelsen viser at dette verktøyet kan utnyttes langt bedre i mange av virksomhetene i Den norske kirke, sier Tenfjord.

Les mer om arbeidsmiljøundersøkelse som verktøy her

I tillegg kommer spørsmålet om ansatte opplever konflikt lavt ut. Nærmere 3 av 10 svarer «helt uenig» eller «uenig» i påstanden «Jeg opplever ikke at det forekommer belastende konflikter mellom ansatte på min arbeidsplass».

Kirkerådsdirektør Vad Nilsen skulle gjerne sett lavere tall:

– Den norske kirke skal være en attraktiv arbeidsplass, og vi ønsker at ingen skal oppleve belastende konflikter. På en arbeidsplass med engasjerte ansatte er det alltid en risiko for konflikter, og det er viktig å begrense konfliktenes belastning. Kirkemøtet har bedt om et system for konflikthåndtering, som Kirkerådet allerede er i gang å jobbe med.

Videreutvikler internkommunikasjonen i kirken

Det eneste av de 49 spørsmålene som har negativ utvikling i undersøkelsen, er opplevelsen av om informasjon fra kirken sentralt kommer til ansatte som har bruk for den.

– Internkommunikasjon og samhandling inngår i det pågående arbeidet med utvikling av kirkens organisasjon, etter skillet fra staten og vedtak på Kirkemøtet. Dette er noe vi kommer til å jobbe mye med i 2024, forteller Vad Nilsen i Kirkerådet.

FAKTA: Medarbeiderundersøkelse i Den norske kirke

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone