Debatt: «Menighetene ønsker kompetente kirkemusikere»

Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA
Publisert: 21/02/2023
Creo hevder at arbeidsgiverne i Den norske kirke mener at «alle kan drive med musikk». Det er fjernt fra det inntrykket vi sitter med, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.

Denne teksten ble først publisert i Vårt Land 19. februar (i papiravisen 21. februar).

Vårt Land reportasjeserie om kompetansekrav for tilsetting som kirkemusiker har bidratt til bred og engasjert debatt. 

Slik vi kjenner arbeidsgiverne i Den norske kirke, er de gjennomgående svært opptatt av å få tak i dyktige kirkemusikere til å jobbe nettopp i deres menigheter. De ønsker seg høy fagkompetanse både innenfor klassisk kirkemusikk, andre sjangre og korarbeid, men også medarbeidere som er motiverte for å bidra sammen med resten av staben til å videreutvikle en åpen og tilstedeværende folkekirke i lokalsamfunnet. At kirkemusikerne representerer en av de viktigste ressursene i menighetenes arbeid, nettopp som musikere, er det utallige eksempler på.

Det var derfor fint å lese intervjuet med masterstudent Anders Håvelsrud, som forteller at studiet ved Norges Musikkhøgskole gir ham nettopp denne brede kompetansen som trengs (papiravisen 16. februar).

Leter med lys og lykte

Forbundssekretær Thor Henning Isachsen i Creo hevder det finnes en holdning blant arbeidsgiverne i Den norske kirke om at «alle kan drive med musikk» (2. februar). Vårt helhetsinntrykk er tvert imot at arbeidsgiverne anerkjenner kirkemusikernes store betydning. Nettopp derfor leter de med lys og lykte etter medarbeidere som både er tilstrekkelig motiverte og har den nødvendige kompetansen til å gå inn i deres lokale kirkestaber. At det mange steder er vanskelig å få tak i kvalifiserte søkere, er derfor de kirkelige arbeidsgivernes største utfordring.

At de som tilbyr kirkemusikerutdanning har tett dialog med det kirkelige arbeidslivet og de utfordringene som kjennetegner disse arbeidsplassene, slik Ole Fredrik Norbye og Ole Kristian Kogstad ved NLA Høgskolen påpeker i sitt debattinnlegg (13. februar), er derfor av stor betydning. KA jobber sammen med både Kirkerådet og Creo for å fremme denne viktige dialogen med utdanningsinstitusjonene.

KAs råd: Bruk ekstern kompetanse

Creo etterlyser mer veiledning fra KA for å bidra til kvalitetssikring av selve ansettelsesprosessene av medarbeidere i de kirkelige fellesrådene. Thor Henning Isachsen foreslår blant annet at arbeidsgiver får råd om å knytte til seg eksterne fagpersoner ved ansettelse av kirkemusikalske medarbeidere.

Dette er et råd KA lenge har gitt når det skal tilsettes personer med krav om særlige kvalifikasjoner som går ut over det et intervjuutvalg selv innehar. Her «vil det være naturlig/nødvendig å supplere de tilstedeværende med en eller flere fagpersoner som kan vurdere de fremviste ferdigheter på faglig grunnlag» (KA-rundskriv 6/17). Dette ble eksempelvis gjort ved tilsettingen av ny domkantor i Nidarosdomen, omtalt i Vårt Land 1. februar.

Det er riktig at mange fellesråd går bredt ut i sin søken etter kirkemusikere. Erfaringsmessig er det vanskelig å få tak i medarbeidere som oppfyller de nasjonalt fastsatte krav til tittelen kantor. For å unngå forsinkelser i tilsettingsprosessene på grunn av to utlysningsrunder, er det utbredt at mange etterspør «kantor/organist/kirkemusiker» i samme utlysningstekst. Det er ikke fordi arbeidsgiverne i Den norske kirke mangler syn for «verdien av utdanning», slik Isachsen hevder.

«Best kvalifiserte» søker skal tilsettes

Så kjenner også vi til at det i enkelte tilsettingssaker viser seg å være uenighet mellom arbeidsgiver og fagforening/tillitsvalgte om hvordan ulike søkeres samlede kvalifikasjonskrav skal vektes mot hverandre. Det skjer dessverre også fra tid til annen at tilsettinger ikke fullt ut foregår i tråd med fastsatt regelverk.

Regelverket fastslår at det er den samlet sett «best kvalifiserte» søker som skal tilsettes. I dette vil det alltid inngå et element av skjønn, og det tilligger den enkelte arbeidsgiver å ta den endelige beslutningen om hvem dette er.

Å rådgi de kirkelige arbeidsgivere om disse spørsmålene er en viktig del av KAs arbeid. Det gjør vi også på bakgrunn av innspill fra Creo. Vi forventer samtidig at kirkens arbeidsgivere blir omtalt med alminnelig respekt fra Creo side, og ikke i nedlatende ordelag som i Thor Henning Isachsens utspill 2. februar.

Marit Halvorsen Hougsnæs
administrerende direktør
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone