Om ansattes medvirkning i digitale produksjoner

Photo by Matteo Bernardis on Unsplash
Publisert: 03/06/2021
KA har fått en del spørsmål om ansatte kan pålegges å delta i gudstjenester og kirkelige handlinger som overføres digitalt og om det eventuelt kan kreves særskilt godtgjøring for dette.

Felles for alle kirkelige virksomheter er ønsket om å nå flest mulig mennesker. Mange steder er for eksempel kirkeskyss en etablert ordning, og kirkelig ansatte har lange tradisjoner for å oppsøke dem som likevel ikke kommer seg til kirken, for eksempel gjennom egne andakter på sykehjem.

Digital formidling i form av strømming og/eller opptak åpner for at flere kan delta på gudstjenester og kirkelige handlinger. Dette er i kjernen av kirkens oppdrag og en naturlig måte å oppnå virksomhetens primære formål. KA mener derfor at ansattes deltakelse i slike produksjoner er en ordinær arbeidsoppgave som ikke gir rett til særskilt godtgjøring.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone