– Viktig kunnskap som krever oppfølging

Foto: Presteforeningen
Publisert: 05/05/2021
Kirkerådet har kartlagt arbeidsmiljøet for kvinnelige prester.

– Kontinuerlig jobbing med arbeidsmiljøet er en helt sentral del av det å være arbeidsgiver. Det handler om at alle ansatte har krav på et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver har også en lovpålagt aktivitetsplikt til å fremme likestilling og hindre alle former for diskriminering, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

– Det bra at Kirkerådet har kartlagt situasjonen for kvinnelige prester spesielt. Det er fortsatt teologisk motstand mot kvinnelige prester i deler av Den norske kirke, og det er viktig å få avdekket hvilke særlige psykososiale konsekvenser dette har for disse arbeidstakerne, fortsetter hun.

– Kartlegging er første trinn

Konsulentselskapet Rambøll har på oppdrag fra Kirkerådet (rettssubjektet Den norske kirke) gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant kvinnelige prester. Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres.

Les mer om funnene i rapporten på kirken.no.

– Kartlegging er arbeidsgivers første trinn i det systematiske arbeid for å fremme likestilling. På grunnlag av det som nå foreligger, har Kirkerådet ansvar for å gå videre med å analysere mulige årsaker til det som er dokumentert og finne fram til målrettede tiltak som kan bedre situasjonen, sier Hougsnæs.

Arbeidsplasser med to arbeidsgivere

Rapporten utfordrer også de kirkelige fellesrådene. På arbeidsplasser med to arbeidsgivere, som i Den norske kirke, har begge arbeidsgivere et utvidet ansvar: Begge har medansvar også for den andre arbeidsgiverens ansatte. Fellesrådene vil som oftest også være hovedarbeidsgiver lokalt med ansvar for å samordne innsats mellom arbeidsgiverne.

– Det er derfor viktig at biskoper og proster raskt sørger for at de kirkelige fellesråd blir gjort kjent med det som kommer fram i denne rapporten og at det skjer en felles drøfting av hvordan dette kan følges opp konkret på den enkelte arbeidsplass. Fra KA bistår vi også gjerne med råd og veiledning i oppfølgingsarbeidet, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Ressursmateriale

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone