ARENDALSUKA 2023:

Hvilke energikrav skal gjelde for gamle kirkebygg?

Publisert: 17/08/2023
Se opptak av arrangementet på Arendalsuka her.

EU vil at alle bygg, både nye og gamle, skal være klimanøytrale innen 2050. I forslaget til nytt bygningsenergidirektiv stilles skjerpede krav til energimerking.

Dette vil antakelig føre til at investeringer i eksisterende bygg dreies mot kostbare og omfattende enøktiltak, i stedet for systematisk vedlikehold og enkle, tilpassede enøktiltak. Dette kan igjen føre til store konsekvenser for mange av KAs medlemmer, som ofte har gamle verneverdige og fredede bygninger i sin eiendomsmasse. 

I forslaget fra EU heter det at bygninger av historisk interesse kan unntas, men her er det opp til det enkelte land å definere unntakene.

På Arendalsuka tok KA og Fortidsminneforeningen derfor opp spørsmålet: Hva mener regjeringspartiene om energimerking av eldre bygninger og kirker, særlig de som har kulturhistorisk verdi? Skal disse unntas fra ordningen eller underlegges det samme regimet som nyere bygg?

Medvirkende:
* Marte Muan Sæther, Fortidsminneforeningen
* Randi Moskvil Letmolie, Hovedorganisasjonen KA
* Linda Monsen Merkesdal, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
* Ordstyrer: Trygve W. Jordheim fra KA

SE OPPTAK AV ARRANGEMENTET HER: 

 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone