Disse kirkene får tilskudd fra departementet

Snåsa kirke får én millioner kroner til utbedring av taket. Foto: KA
Publisert: 30/06/2023
Deler ut 39 millioner fordelt på 37 kirker. Det kom inn 117 søknader.

– Dette er en grei fordeling. Samtidig har vi forventninger til det kommende bevaringsprogrammet. Det vil gi et enda større løft for de verdifulle kirkene våre, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie, til Vårt Land.

Tidligere i år lyste Riksantikvaren på vegne av Barne- og familiedepartementet ut tilskudd til kulturhistorisk viktige kirker. Nå er tildelingen klar, og 37 kirker får støtte til istandsetting, brannsikring og forprosjekt murverk.

– Å sikre og istandsette de gamle kirkene våre for framtidige generasjoner er en viktig nasjonal oppgave. Kirkebyggene er blant de fremste kulturminnene vi har her i landet, og kirkene spiller en viktig rolle i mange menneskers liv, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Se oversikten over hvilke kirker som får tilskudd på regjeringen.no.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone