Nye krav til anskaffelser: Klima og miljø blir viktigere

Foto: KA/TKFilm
Publisert: 22/01/2024
Klima- og miljøhensyn skal nå telle minst 30 prosent.

Fra og med 1. januar 2024 skal klima- og miljøhensyn telle minst 30 prosent når det er snakk om anskaffelser som er omfattet av forskriften om offentlige anskaffelser. Det vil også være mulig å sette inn slike hensyn blant de tre viktiste kriteriene, hvis disse er angitt i en prioritert rekkefølge.

Den nye bestemmelsen gjelder for alle anskaffelser over 100.000 kroner eks. mva.

Tildelingskriteriene kan erstattes med klima- og miljøkrav, dersom det er klart at dette gir en bedre miljø- og klimaeffekt. Hvis anskaffelsen har uvesentlig klimaavtrykk og miljøbelastning kan klima- og miljøhensyn utgå i sin helhet. I begge disse tilfellene skal valget begrunnes i anskaffelsesdokumentene. 

Endringen i forskriften en del av regjeringens ønske om å komme nærmere det grønne skiftet. 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en veileder om dette.

Andre relevante endringer 

Etter innføringen av det nye kunngjøringsskjemaet (eForms), er det ikke lenger mulig å opprette kunngjøringer direkte i Doffin. For å publisere en kunngjøring på Doffin må det benyttes et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som er integrert mot Doffin. 

Forslag til nytt anskaffelsesregelverk 

Fredag 10. november 2023 ble første delutredning til ny lov om offentlige anskaffelser (NOU 2023:26) levert. Forslaget inneholder flere forslag til endringer som, dersom de blir vedtatt, vil kunne få stor betydning for anskaffelser i Den norske kirke. Dette gjelder blant annet nytt og høyere innslagspunkt for når regelverket kommer til anvendelse og forenklede regler for gjennomføring av anskaffelser under EØS-terskelverdier.  

Spørsmål? Kontakt Marit Omland Nordbotten: marit.nordbotten@ka.no / 958 64 962


 

Del i sosiale medier:
Ansvarlig for denne artikkelen: Marit Omland Nordbotten
Powered by Cornerstone