Nå kan du foreslå kandidater til Sikringsprisen

Horten kirkelige fellesråd fikk Sikringsprisen i 2021. På bildet: Daværende kirkeverge Hanne Wendt (i midten) på vegne av prisvinneren sammen med Randi Letmolie (KA) og administrerende direktør i Knif Trygghet, Svein Rødskog. Foto: KA
Publisert: 06/09/2023
Også i år deler KA Kirkeforsikring sammen med Knif Trygghet ut en pris til fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring.

– Det er flott å kunne premiere gode tiltak som bidrar til å sikre kirkebyggene våre. Det gjøres mye godt sikringsarbeid lokalt i fellesrådene, og vi er glade for på denne måten å løfte fram ideer som kan inspirere og stimulere til innsats hos enda flere fellesråd, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i Hovedorganisasjonen KA, Randi Moskvil Letmolie.

KA Kirkeforsikring og Knif Trygghet Forsikring har etablert en pris som tildeles fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommuner som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Med sikring menes alt som er med på å forebygge forfall og farer på bygget.  

Må være forsikret i KA Kirkeforsikring

Prisen deles ut til både fysiske og/eller organisatoriske tiltak. Her er noen eksempler på relevante områder som vil kunne bli premiert:

  • Langsiktig, systematisk og målrettet arbeid for bedre sikring av kirkebygg.
  • Nybrottsarbeid innen sikringsarbeid eller tiltak som har utvist særlig kreativitet eller innovasjon.
  • Tiltak som har bidratt til fellesløsninger, nye samarbeidsformer eller bedre samordning av sikringsarbeidet mellom ulike instanser.
  • Tiltak for bedre kirkesikring der både fysiske og organisatoriske tiltak er gjennomført på en helhetlig måte.
  • Andre tiltak for bedre kirkesikring som har utmerket seg på en positiv måte.

Den som tildeles prisen må være forsikret i KA Kirkeforsikring. 

Premie: 30.000 kroner og et bilde

Prisen deles ut på Kirkelederkonferansen på Lillestrøm 30.-31. oktober og er på 30.000 kroner og et bilde.

Kandidater kan foreslås både av fellesrådet selv, av kirkelig tilsatte i fellesrådet, andre fellesråd, kommunen, Riksantikvaren, DSB, bispedømmerådene og andre samarbeidspartnere. Også KA og Knif Trygghet kan foreslå kandidater.

En jury bestående av representanter fra både KA og Knif Trygghet Forsikring vil utpeke vinneren. Prisen på 30.000 kroner skal gå til et faglig, sosialt eller arbeidsmiljørettet tiltak blant tilsatte i fellesrådet.

Forslag til kandidater sendes randi.letmolie@ka.no senest 15. oktober.

Ved spørsmål, ta kontakt med Randi Moskvil Letmolie i KA på tlf. 472 39 569 eller Svein Rødskog i Knif Trygghet tlf. 905 97 007.

Tidligere vinnere

  • I 2021 gikk til Horten kirkelig fellesråd som i flere år har jobbet systematisk for å bedre sikkerheten i alle sine kirkebygg blant annet ved å installere håndslukkere til skum, sikret elektriske tavler med egne tiltak, utarbeidet restverdiredningsplaner (RVR) i samarbeid med menighetsråd samt låsing av søppelkontainere.
  • I 2019 gikk prisen til Gausdal kirkelig fellesråd. De har installert nøkkelbokser ved alle kirkene som er koblet opp mot brannvesenet, samt installert vanntåke i flere kirker. Fellesrådet har hatt gode prosesser med kommunen og har også inngått et samarbeid med kommunen om utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for alle kirkene som en del av det totale sikringsarbeidet.
  • I 2018 gikk prisen til Hamar kirkelig fellesråd som har utmerket seg med systematisk sikringsarbeid og gode oppfølgingsrutiner over tid. Fellesrådet har i samarbeid med lokalt brannvesen også etablert nøkkelbokser ved kirkene med beskrivelse og foto av gjenstander som er prioritert å ta ut av kirkene ved en eventuell brann.
  • I 2017 gikk prisen til Oslo kirkelige fellesråd for et langsiktig og systematisk arbeid for sikring av kirkebyggene. Alle kirkebyggene har bl.a. fått montert brannvarsling med direktevarsling til 110, og det er montert slokkeanlegg i de eldste og mest sårbare kirkene.
  • I 2016 gikk prisen til Bamble kirkelige fellesråd for et helhetlig arbeid som både omfatter fysiske og organisatoriske tiltak. Bamble har etablert gode rutiner, risikovurderinger, dokumentasjon og jevnlige kontroller. Samtidig er det gjort en stor innsats for montering av nytt låssystem, slokkeanlegg og brann- og tyverialarm.
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone