Deler ut mer penger til kirkesikring

– Mange får unødvendige vannskader på grunn av at lekkasjer ikke blir oppdaget med en gang. Derfor er det naturlig at vi også støtter tiltak mot vannskader, sier Randi Moskvil Letmolie i KA. Foto: KA
Publisert: 14/09/2023
KA Kirkeforsikring fortsetter å støtte sikringstiltak. Hver kirke kan få inntil 80.000 kroner. Søknadsfrist er 1. november.

– Det er alltid fint å kunne dele ut litt av overskuddet i kirkeforsikringsordningen vår til et viktig formål. For oss og for fellesrådene er dette en investering i å redusere framtidige skader på de verdifulle kirkene våre, sier Randi Moskvil Letmolie, direktør i KAs avdeling for kirkebygg og eiendom.

KA Kirkeforsikring er en forsikringsordning som Hovedorganisasjonen KA har etablert i samarbeid med Knif Trygghet Forsikring AS.

Stadig flere søknader om støtte

Ordningen med støtte til sikringstiltak i kirker har eksistert i mange år, men i starten kom det ikke inn mer enn sju til ti søknader per år.

Pågangen har økt hvert år siden 2019, da søknadsfristen gikk ut like etter brannen i Notre-Dame. Antall søknader endte da på 43. I 2020 og 2021 kom det inn henholdsvis 61 og 71 søknader.

Fasiten for 2022 ble 94 søknader fra totalt 87 kirker. Noen av kirkene søkte om støtte til både brann- og vannsikringstiltak.

Både brann og vann

Ordningen dekker ikke bare brannsikringstiltak, men kan også kan gi støtte til sikring mot vannskader. Dette var nytt i fjor.

– Mange får unødvendige vannskader på grunn av at lekkasjer ikke blir oppdaget med en gang. Derfor er det naturlig at vi også støtter tiltak mot vannskader, sier Randi Moskvil Letmolie.

Støtten er begrenset til 80.000 kroner per kirke, og støttesummen kan utgjøre maks 60 prosent av totalkostnaden for sikringstiltaket ekskludert moms. Det kan gis inntil 50.000 kroner til brannsikringstiltak og inntil 30.000 kroner til vannsikringstiltak.

Må være forsikret i ordningen

Disse kriteriene må være oppfylt for å kunne søke:

  • Alt kirkeløsøre må være registrert i kirkebyggdatabasen.
  • Redningsplan for verdier i kirken må være utarbeidet og gjort kjent for stedlig brannvesen og eventuelt andre aktuelle instanser.
  • Kirken(e) må være forsikret i KA Kirkeforsikring.

Støtten kan gå til ett eller flere av disse tiltakene:

  • Brannvarslingsanlegg som er koblet til brannstasjon eller vaktsentral
  • Slukkeanlegg som vanntåkeanlegg eller sprinkleranlegg.
  • Vannstoppeventil eller lekkasjestopper.
  • Tilbakeslagsventil avløp.
  • Trykkfallssensor – alarm.
  • Rørinspeksjon.

Etter at arbeidet er utført, må dokumentasjon på montert sikringstiltak kunne legges fram. Husk at også tiltak som finansieres via denne ordningen kan være søknadspliktige til biskop og Riksantikvaren.  

Søknad må leveres på e-post innen 1. november.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone