Folk i KA: Øystein Dahle

Oslo-trønderen Øystein Dahle, her utenfor Nidarosdomen, er avdelingsdirektør i KA. Foto: KA
Publisert: 20/11/2019
– Vi ser mye av «baksiden» av det som skjer ute blant medlemmene. Da er det bra at vi er er solid «marinert» med visjoner og tro på hva kirker og ideell sektor kan bety, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle.

Hvem: Øystein Dahle (55), direktør for avdeling for sektorpolitikk og styring                  

Bosted: Rodeløkka i Oslo      

Familie: Gift med Tone, to voksne barn       

Liker: På fritida liker jeg sykkel-, tog og fjellturer, syltetøylaging, kirkearkitektur, lafteknuter, vedhogst, julemusikk, sjokolade, antikvariater, wikipedia, hytta i hjembygda Oppdal, byvandringer, og små historier som forteller om store historiske endringer. Kaller meg en «urban fjellbonde»; jeg blir stadig mer glad i storbyens puls og kultur, samtidig som tilhørigheten til bygda jeg vokste opp er sterk. Liker folk og blir glad for alle som engasjerer seg ut fra overskriften «Tenke globalt – handle lokalt». Liker godt sokratiske spørsmål og samtaler som gjør oss klokere.

Fartstid i KA: Begynte i 1998. Har hatt flere ulike stillinger og arbeidsområder.

Viktigste arbeidsoppgaver: Leder en avdeling med engasjerte og dyktige fagfolk innenfor et bredt felt innenfor ledelse- og organisasjonsutvikling, etter- og videreutdanning, kirkeordning, interessepolitikk, frivillighet, økonomi og administrasjon.

Hvordan vil du beskrive KA som organisasjon?
– Vi har et mangfold i utdanning, bakgrunn, politisk ståsted og kirketilknytning som skaper god spenning og bredde i tilnærming. På vårt beste er vi god både på detaljer og har overblikk. Vi blir ofte involvert i de vanskeligste sakene og ser derfor mye av «baksiden» av det som skjer ute blant våre medlemmer. Da er det bra å arbeide i en organisasjon som er solid «marinert» med visjoner og tro på hva kirker og ideell sektor kan bety både for den enkelte og for samfunnet.

Hva kan du hjelpe medlemmene med?
– Som avdelingsleder har jeg mye møter og arbeider mest for at de andre i avdelingen skal gjøre en god forskjell for medlemmene våre. Jeg prøver likevel å gi plass for noen enkeltsaker innimellom, og da liker jeg å gå inn i litt komplekse saker som både handler om folk, organisasjon, ledelse og regelverk. Og så liker jeg å reise rundt og delta på kurs og slikt ute blant medlemmene.

Hva blir det viktigste for KA fremover?
– Vi må greie å vise at vi kan være en god arbeidsgiverorganisasjon for hele Den norske kirke, samtidig som vi kan utvikle oss til en samlende organisasjon for alle kirkesamfunn og annen trosbasert ideell virksomhet.

Hva er det beste med å jobbe i KA?
– Jeg liker godt kombinasjonen av engasjement, verdier og faglighet som preger KA. Her er det lite kultur for falske motsetninger: Faglighet, formell ryddighet, god saksbehandling og partsarbeid står ikke i motsetning til tro, engasjement, visjoner og handlekraft.

Møt flere KA-folk her!

Se alle våre tjenester!

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone