Folk i KA: Harald Askeland

Når Harald Askeland trenger et avbrekk fra jobbingen klimprer han gjerne litt på sin selvbygde bassgitar. Foto: KA
Publisert: 20/02/2020
– I KA holdes ulike og nødvendige perspektiver sammen for å forstå kirkelig organisering, styring og ledelse; perspektiver som teologi, kirkefag, juridiske og organisatoriske, sier fagdirektør Harald Askeland.

Hvem: Harald Askeland (56), fagdirektør i avdeling for sektorpolitikk og styring.

Bosted: Røa i Oslo

Familie: Ja, og den er jeg glad for

Liker: Som mange andre er jeg glad i både å reise og oppleve nye kulturer og mattradisjoner. Samtidig her jeg med årene utviklet interesse for å bygge gitarer, men særlig å bygge akustiske bassgitarer. Dette er både god avkobling og gir samtidig en stor tilfredsstillelse i å se hvordan materialer kan bearbeides til spillbare instrumenter.

Fartstid i KA: Sju år fra 1995 til 2002, i denne omgang halvannen måned. (Les også: VID-professor blir fagdirektør i KA)

Viktigste arbeidsoppgaver: Gjennom prosjektet «Organisert for framtida» ønsker KA å bidra til et godt grunnlag for beslutninger om utvikling av kirkelig organisering. De menigheter og fellesråd som har erfaring med å være del av en kommunesammenslåing representerer eksempler som det vil være nyttig for KA og kirken å høste erfaring fra. De er særlig relevante både fordi de har vært gjennom en betydelig omstilling, og fordi omstillingen har gitt større enheter. Å innhente erfaring fra disse menighetene er en av de viktigste oppgavene i perioden. Samtidig er det en viktig oppgave å være fagstøtte for de av KAs ledere som er involvert i Kirkerådets utredning om ny organisering av Den norske kirke.

Hvordan vil du beskrive KA som organisasjon?
– Jeg har over mange år opplevd KA-sekretariatet som et av Den norske kirkes viktigste kompetansemiljøer. Her holdes ulike og nødvendige perspektiver sammen for å forstå kirkelig organisering, styring og ledelse; perspektiver som teologi/kirkefag, juridiske og organisatoriske. Samtidig har KA de siste åra også utviklet seg ved å balansere ulike medlemsgruppers interesser, med arbeidsgiveransvar og sektorpolitisk interesse som vinkling. Internt i organisasjonen er det et åpent og hyggelig arbeidsmiljø der kolleger med ulik kompetanse jobber parallelt og sammen. Som ny kollega er dette et godt miljø å komme til og det er lett å finne seg til rette.

Hva kan du hjelpe medlemmene med?
– I første omgang ved å dokumentere og systematisere innsikt i hvordan ulike måter å organisere kirken lokalt fungerer. Slik vil vi forhåpentligvis kunne bidra til gode prosesser framover. Ikke minst vil dette kunne tilføre ledere i kirken endringskompetanse. Dette kan jeg/vi bidra til både gjennom formidling og foredrag, veiledning i konkrete prosesser og gjennom å videreutvikle nettverk for valgte ledere samt ved utdanning for øvrige ledergrupper i kirken.

Hva blir det viktigste for KA fremover?
– Jeg tror dette handler både om kontinuitet og fornyelse. KA har gjort en viktig jobb for å skape et godt lokalt kirkelig tjenestetilbud ved å bidra til en god arbeidsgiverpolitikk og lokal lederkompetanse. Samtidig må vi fange opp utviklingstrekk som skal bearbeides både gjennom sektorpolitikk, men også gjennom en strategi for kontinuerlig kompetanseutvikling av og utvikling av ressurser for kirkelige virksomheters styrer og ledere, samt å utvikle ressurser for god styring, forvaltning og fornyelse. Ved å ha ulike medlemskategorier representert i samme organisasjon, kan KA også spille en viktig rolle i å nyskape arenaer for felles forståelse og utviklingsarbeid.

Hva er det beste med å jobbe i KA?
– Jeg tror det er kombinasjonen av å jobbe med kolleger som både er engasjert for å skape gode kirkelige arbeidsplasser ved å representere ulike faglige perspektiver, samtidig som det også innebærer mulighet for å samhandle med andre kirkelige organer og KAs egne medlemmer.

Møt flere KA-folk!

Se alle våre tjenester!

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone