Folk i KA: Randi Moskvil Letmolie

Publisert: 16/01/2020
– I KA er det ofte ikke lang vei fra idé til handling. Det opplever jeg svært inspirerende og motiverende, sier Randi Moskvil Letmolie.

Hvem: Randi Moskvil Letmolie (60), direktør for avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning

Bosted: Åsgårdstrand

Familie: Gift med Kai Roger. Vi har to døtre, to svigersønner og et barnebarn

Liker: På fritiden liker jeg å være sammen med familie og venner. Spesielt stas er det å få lov til å være mormor og se og oppleve verden gjennom barneøyne igjen. Ellers har min og min manns lidenskap og hobby vært bygg. Vi har sammen pusset opp flere hus og bygget ett.

Fartstid i KA: Jeg begynte som rådgiver i arbeidsgiveravdelingen for ti år siden og har med unntak av halvannet år vært i KA til nå. Det siste halvannet året har jeg ledet avdelingen for kirkebygg og eiendomsforvaltning.

Viktigste arbeidsoppgaver: Min viktigste oppgave er å lede en avdeling med engasjerte og dyktige fagfolk innenfor et bredt felt. Det handler blant annet om sikring, kulturminnevern, konservering, energiøkonomisering, klima, miljø samt drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av ulike bygg og gravplasser.

LES MER: Skal teste ut mobile kirkevedlikeholdsteam

Hvordan vil du beskrive KA som organisasjon?
– Jeg opplever KA som en aktiv og framoverlent organisasjon med et klart medlemsfokus. Sammensetningen av ansatte med ulik utdanning og bakgrunn skaper en fin bredde i sakene og oppgavene vi jobber med. I KA er det ofte ikke lang vei fra idé til handling. Det opplever jeg svært inspirerende og motiverende.

Hva kan du hjelpe medlemmene med?
– Som leder av en avdeling er det viktig for meg å legge forholdene til rette for at avdelingens ulike fagkompetanse er tilgjengelige og kommer medlemmene til gode. Utarbeidelse av ressursmateriell på nett er også et medlemstilbud vi legger en del arbeid i. I tillegg veileder alle i avdelingen i enkeltsaker samt holder kurs om ulike temaer. Jeg har også i den siste tiden vært opptatt av beredskap i den lokale kirke.

LES MER: Veileder i beredskapsarbeid i kirkelig fellesråd og menighetsråd.

Hva blir det viktigste for KA fremover?
– Vi må fortsette med å være en arbeidsgiverorganisasjon med et fast blikk på framtida slik at både kirken og ideell sektor framstår som attraktive arbeidsplasser. Samtidig er det viktig at KA fortsatt tilstreber å være et nyttig og framtidsrettet fagmiljø for alle medlemmene med deres ulike oppgaver og utfordringer. 

Hva er det beste med å jobbe i KA?
– Her får jeg lov til å jobbe sammen med kollegaer med ulik kompetanse og bakgrunn, men med et felles ønske om å bringe kirken og kirkelige virksomheter framover. Det er viktig for meg. Når også kollegafellesskapet her i KA er så trivelig, gir dette meg trivsel og energi i hverdagen.

Møt flere av dem som jobber i KA her.

Her finner du oversikten over alle våre ansatte, med kontaktinformasjon.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone