Folk i KA: Ingrid Staurheim

Ingrid Staurheim. Foto: Privat
Publisert: 27/02/2020
– Jeg har intervjuet en rekke mennesker som har mistet kirkebygget sitt i en storbrann, og analysert deres reaksjoner og opplevelser for å belyse den betydningen det fysiske kirkebygget har for folk, sier spesialrådgiver Ingrid Staurheim.

Hvem: Ingrid Staurheim, spesialrådgiver innen sikring av kirkebygg i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning.

Bosted: Adamstuen i Oslo

Familie: Samboer med Trine

Liker: Elsker å reise å oppleve nye kulturer og se hvordan mennesker lever og forholder seg til livet andre steder. Glad i å lese, har en forkjærlighet for gamle filmer fra Oslo, design, arkitektur og generelt gamle ting. Og kirkebygg og kulturminner har naturlig nok en stor plass i mitt hjerte.

LES MER: Status for arbeidet med sikring av norske kirker.

Fartstid i KA: Startet i april 2007

Viktigste arbeidsoppgaver: Sikring av kirkebygg. Pleier å si at sikring handler om litt teknikk, men mest logikk. Det handler mer om hvordan mennesker tenker enn tekniske installasjoner. Det skjer mye spennende innenfor for eksempel brannsikring. KA ønsker å være fremst i skoa og påvirke utviklingen av brannsikringsutstyr slik at det fungerer best mulig for kirkebygg. Det spennende med kirkebygg er at man må tenke litt mer kreativt når det gjelder å sikre. Det er viktig å vektlegge at bygget skal bevares samtidig som det også skal brukes og være levende.

Hvordan vil du beskrive KA som organisasjon?
– Fremst i skoa innenfor et bredt kirkefaglig og kirkepolitisk område.

LES MER: Branntesting i KA-regi gir bedre slokkeløsninger for kirker.

Hva kan du hjelpe medlemmene med?
– Sikring av kirkebygg. Jeg har nettopp levert en doktoravhandling om kirkebygg og identitet, hvor jeg har undersøkt hva kirkebygget betyr for lokalbefolkningen. Jeg har intervjuet en rekke mennesker som har mistet kirkebygget sitt i en storbrann og analysert deres reaksjoner og opplevelser for å belyse den betydningen det fysiske kirkebygget har for folk. Jeg håper og tror at avhandlingen kan være et nyttig bidrag til å forstå de såre og vanskelige konfliktene som ofte kommer når kirkebygg skal gjenreises etter brann, samt gi et bedre språklig grunnlag for å forklare kirkebyggets brede og sammensatte betydning i dagens samfunn.

Hva blir det viktigste for KA fremover?
– Å fortsette å være i forkant. Se utfordringene litt før det skjer og tenke gode løsninger i samarbeid med medlemmer og andre. Tenker at det er en spennende tid for kirken og kirkebyggene. Mye nytt skal formes, og KA bør ha en sentral rolle.

LES MER: Rekordmange søknader om kirkesikringsmidler

Hva er det beste med å jobbe i KA?
– Faglig utvikling og tillit. Mulighet til å få til samarbeid på tvers, stor vilje til å sette i gang prosjekter for å utvikle og skape noe nytt.

Møt flere KA-folk!
Se alle våre tjenester!

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone