Nå blir dette lov i Norge

Urnevegg i Paris. Foto: Jean-François Gornet/CC BY-SA 2.0
Publisert: 29/04/2020
Regjeringen har sendt ut forslag om å tillate gravlegging i urnevegg (kolumbarium). – Dette gir større fleksibilitet for de etterlatte, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

– KA har tidligere ved ulike anledninger vist til behov for å kunne etablere urnevegger. Det er derfor med glede vi nå registrerer at Barne- og familiedepartementet foreslår endringer i gravferdsloven slik at det skal gis adgang til å etablere slike, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie i KA.

«Legge til rette for flere alternativer»

Før helgen sendte regjeringen ut forslag til endringer i gravferdsloven, der ett av punktene handler om å gi hjemmel til etablering av såkalte kolumbarier – i loven kalt «urnevegger». Regjeringens lovendringsforslag er en oppfølging av utredningen «Lik og likskap» (NOU 2014:2).

Regjeringen foreslår at «gravferdsloven igjen skal tillate anlegging av og gravlegging i urnevegg»: «Navn og data på den avdøde står normalt utenpå nisjen. Hensikten er at gravplasslovgivningen skal legge til rette for flere alternativer i møte med et mer mangfoldig samfunn og i møte med en ventet økning i antall dødsfall de neste tiårene», heter det i forslaget som nå er sendt på høring.

Ingen plikt til å tilby urnevegg

Kolumbarium har vært tillatt i Norge tidligere, men ble forbudt etter 1997.

– Dette vil åpne for flere alternativer og dermed et tilbud med større fleksibilitet. Proposisjonen sier også at denne gravleggingsformen kan benyttes uten at det er begrunnet i tro eller livssyn, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

Hun understreker at lovendringen ikke betyr at gravplassmyndighetene vil ha plikt til å etablere urnevegg.

– Det vil være opp til den lokale myndighet om de vil tilby dette, sier Letmolie.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone