Endringer i gravplassforskriften

Urneveggen på Notodden gravlund ble tatt i bruk i fjor. Foto: Håvard J. Russnes
Publisert: 11/05/2023
Departementet har sendt ut et nytt rundskriv om virksomheten på gravplassene. Bli med på webinar 8. juni!

I slutten av april sendte Barne- og familiedepartementet ut et Rundskriv om endringar i gravplassforskriften o.a. (namneflytting, teieplikt o.a.). Rundskrivet inneholder blant annet en oppdatering når det gjelder tillatelse til navneflytting: Det er nå tillatt med navneflytting til eksisterende navneplate i navnet minnelund eller urnevegg. Dette krever ikke lenger dispensasjon fra departementet.

Webinar: Gravplasspraten 8. juni kl. 12.30: Endringer i gravplassforskriften

Gravplassmyndigheten har imidlertid ikke plikt til å tillate navneflytting, heller ikke til navnet minnelund. Hvis det skal settes opp en helt ny navneplate i forbindelse med navneflyttingen, krever det endringer i vedtektene og dispensasjon fra departementet. En slik flytting utløser ikke rett til å kreve avgift.

Flere endringer

KAs gravplassrådgiver Carsten Furuseth nevner noen andre viktige endringer:

  • Det kan gravlegges i urnevegg og navnet minnelund uten at det trenger å settes opp navneplate.
  • Det kan settes opp gravminne i påvente av gravlegging av avdøde i tilfeller der liket er donert til undervisning og forskning.
  • Gravplassmyndigheten og krematoriet har ansvar for å sjekke status død i Folkeregisteret.

Formuleringen «på gravplass» i gravplassloven § 4 første ledd skal forstås slik at tiltak på bygninger og liknende som ligger utenfor gjerdet (gravplassforskriften § 7), på andre siden av en kjørevei eller ikke er omkranset av gravareal, også kan være omfattet av søknadsplikten.

Bli med på webinar!

Torsdag 8. juni kl. 12.30 er Martin Hill Oppegaard fra Barne- og familiedepartementet gjest hos Carsten Furuseth i Gravplasspraten. Tema er det nye rundskrivet, og det blir mulighet til å stille spørsmål.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone