Endringer i gravplassforskriften

Urneveggen på Notodden gravlund ble tatt i bruk i fjor. Foto: Håvard J. Russnes
Publisert: 11/05/2023
Departementet har sendt ut et nytt rundskriv om virksomheten på gravplassene.

I slutten av april sendte Barne- og familiedepartementet ut et Rundskriv om endringar i gravplassforskriften o.a. (namneflytting, teieplikt o.a.). Rundskrivet inneholder blant annet en oppdatering når det gjelder tillatelse til navneflytting: Det er nå tillatt med navneflytting til eksisterende navneplate i navnet minnelund eller urnevegg. Dette krever ikke lenger dispensasjon fra departementet.

Gravplassmyndigheten har imidlertid ikke plikt til å tillate navneflytting, heller ikke til navnet minnelund. Hvis det skal settes opp en helt ny navneplate i forbindelse med navneflyttingen, krever det endringer i vedtektene og dispensasjon fra departementet. En slik flytting utløser ikke rett til å kreve avgift.

Flere endringer

KAs gravplassrådgiver Carsten Furuseth nevner noen andre viktige endringer:

  • Det kan gravlegges i urnevegg og navnet minnelund uten at det trenger å settes opp navneplate.
  • Det kan settes opp gravminne i påvente av gravlegging av avdøde i tilfeller der liket er donert til undervisning og forskning.
  • Gravplassmyndigheten og krematoriet har ansvar for å sjekke status død i Folkeregisteret.

Formuleringen «på gravplass» i gravplassloven § 4 første ledd skal forstås slik at tiltak på bygninger og liknende som ligger utenfor gjerdet (gravplassforskriften § 7), på andre siden av en kjørevei eller ikke er omkranset av gravareal, også kan være omfattet av søknadsplikten.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone