Her er KAs innspill til statsbudsjettet

Tanum kirke i Bærum er en av landets 159 steinkirker fra middelalderen. Foto: KA
Publisert: 09/03/2022
KA løfter fram finansiering av Den norske kirke, bevaringsprogram for middelalderkirker, oppgradering av kirkebyggdatabasen, menighetsbarnehagenes pensjonsforpliktelser og skattefrie gaver til frivillige organisasjoner.

Førstkommende mandag møtes regjeringen til årets første budsjettkonferanse. KA har i den forbindelse sendt Barne- og familiedepartementet noen innspill til statsbudsjettet for 2023.

Innspillene handler om:

  • Understreking av kommunenes finansieringsansvar for lokalkirken, særlig med tanke på strømkrise og vedlikeholdsbehov.
  • Økte bevilgninger til bevaring av middelalderkirker i stein.
  • Økt tilskudd til KA som nasjonalt fagmiljø og eier/utvikler av kirkebygg- og gravplassdatabasen.
  • Pris- og kostnadsjustering av rammetilskuddet til rettssubjektet Den norske kirke (Kirkerådet).
  • Behovet for fortgang i arbeidet med historiske pensjonsforpliktelser for menighetsbarnehagene.
  • Økt beløpsgrense for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

I brevet peker KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs på at Stortinget har vedtatt at de 158 middelalderkirkene i stein skal ha «et normalt vedlikeholdsnivå» innen 2030:

«For å nå dette målet, samt få fart på den varslede storsatsingen på vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirkebygg, er arbeidet som nå pågår i styringsgruppen for bevaringsprogrammet svært viktig. Her deltar KA sammen med Kirkerådet og Riksantikvaren.»

Hun legger til grunn av departementet følger opp statens forpliktelser i forbindelse med delingen av Opplysningsvesenets fond (OVF). Dette innebærer at staten påtar seg en finansieringsforpliktelse overfor visse kirkebygg, tilsvarende verdien av det som er igjen i fondet i statens eie etter delingen.

«Siden 2023 er første satsingsår for kirkebevaringsprogrammet, forventer vi en satsing på 200 millioner kroner til dette formål i budsjettet for 2023», skriver Hougsnæs.

Les hele innspillsbrevet her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone