Advarer mot dårlig nedbryting på gravplassene

Mange gravplassmyndigheter har erfaring med menneskelige levninger, både knokler og bløtdeler, i graver der fredningstiden har gått ut. Illustrasjonsfoto: KA
Publisert: 25/08/2022
Mer eller mindre godt bevarte levninger dukker ofte opp når graver skal gjenbrukes. – Sjekk jorda godt før nye gravplasser anlegges, oppfordrer aktørene bak ny rapport.

Den nye rapporten «Egnet jord til kistegraver» avdekker store variasjoner i hvordan lik brytes ned på norske gravplasser.

– Mange gravplasser har dårlige nedbrytingsforhold. Det er et betydelig problem, både med tanke på gjenbruk av graver, for arbeidsmiljøet til de gravplassansatte og følelsesmessig for de etterlatte. Når levninger ikke brytes ned slik de skal, går det ut over avdødes verdighet, sier fagsjef for gravplassaker ved Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Åse Skrøvset.

På oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter samt gravplassmyndighetene i Bergen, Bærum, Oslo, Sandnes, Stavanger og Trondheim har NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) sett på hva som ligger igjen i fra forrige gravlegging i graver fra som skal gjenbrukes etter endt fredningstid (20 år).

Saken har vært omtalt av NRK Vestland, Dagen (krever innlogging) og Dagbladet.

Leire i grunnen og/eller dårlig drenering

Bakgrunnen for undersøkelsen var erfaring med at det ofte identifiseres menneskelige levninger, både knokler og bløtdeler, i graver der fredningstiden har gått ut. Undersøkelsen ble gjennomført ved at gravplassarbeidere i en periode rapporterte via et nettskjema hva de fant i graver som skulle brukes på nytt. I tillegg har Inghild Halvorsen Økland, forsker ved NIBIO, gjort analyser av 73 utvalgte graver i de samme kommunene.

– Selv om vi ikke kjenner det nøyaktige omfanget av problemet med dårlig nedbryting, er det hevet over tvil at dette er en stor utfordring. Rapporten viser at problemet som oftest skyldes leire i grunnen og/eller dårlig drenering når gravplassen anlegges, sier spesialrådgiver Carsten Furuseth i KA.

– Jordsmonn og drenering må få oppmerksomhet

Over halvparten av norske kommuner har planer om å etablere nye gravplasser eller utvide eksisterende gravplasser på relativt kort sikt, ifølge KAs ferskeste gravplassundersøkelse.

Aktørene bak «Egnet jord til kistegraver» er tydelige i sin oppfordring til kommunene: Ikke bare tenk på estetikk og beliggenhet, men forsikre dere om jordsmonnet egner seg til formålet.

– Jordsmonn og drenering må få den oppmerksomhet som er nødvendig. Det er viktig å ha fagkunnskap når en anlegger en gravplass, sier Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen kirkelige fellesråd.

Systematisk jobbing med nye gravplasser

En kortfattet veileder er utarbeidet i forbindelse med rapporten, slik at byggherrer og entreprenører kan jobbe systematisk i prosessen med å anlegge gravplasser. Temaene som tas opp er teksturen i jorda, hvordan man unngår å komprimere massene under arbeidet, drenslag og drenssystem, og beplantning.

«Nøkkelfaktorene for egnet kistegravjord må tas hensyn til både ved tiltak på eksisterende gravplasser, samt ved utbygging av felter og nye gravplasser», heter det i rapporten.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone