Gravplassfeltet skal kartlegges igjen

Carsten Furuseth er spesialrådgiver innen gravplass i KA. Han er ansvarlig for Gravplassundersøkelsen 2023. Foto: KA
Publisert: 02/03/2023
Nå starter en ny runde med Gravplassundersøkelsen, den mest omfattende kunnskapsinnhentingen som gjøres på området.

Gravplassundersøkelsen er den mest omfattende kunnskapsinnhentingen som gjøres på gravplassfeltet. Forrige gang KA gjennomførte denne undersøkelsen var i 2018, og nå er det tid for en ny runde.

Årets utgave er utarbeidet av KAs spesialrådgiver på gravplassfeltet, Carsten Furuseth, i samarbeid med spesialrådgiver Kjersti Kambestad. Undersøkelsen sendes ut i uke 10 og har svarfrist 1. juni.

Trenger dataene

– Vi sender nå ut en ganske omfattende undersøkelse til landets gravplassforvaltere i form av kirkelige fellesråd, menighetsråd for ettsokns kommuner og kommuner. Samtidig er vi helt avhengig av dataene herfra for å kunne gjøre en god nok jobb på feltet, så vi håper flest mulig svarer, sier Furuseth.

– Opplysningene og tallene som samles inn her er viktig både for nasjonale myndigheter og hos lokale myndigheter. Undersøkelsen vil avdekke trender og utvikling som hjelper lovgiver til å lage aktuelle lover, og som vil hjelpe lokal myndighet til å lage tilbud for kommunens innbyggere. Derfor håper vi at mange tar seg tid til å svare på undersøkelsen, fortsetter Furuseth.

Hjelp å få

Han påpeker at det er laget en veileder som det anbefales at du leser gjennom før du starter med selve besvarelsen.

– I tillegg vil Gravplasspraten 20. mars i sin helhet være dedikert hjelp og støtte med Gravplassundersøkelsen. I dette webinaret snakker vi blant annet om endringene som er gjort sammenlignet med 2018-undersøkelsen. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål, sier Furuseth.

Gjester hos Furuseth vil være Martin Hill Oppegård, saksbehandler på gravplassaker i Barne- og familiedepartementet, og Kjersti Kambestad, som jobber i KA med undersøkelser og statistikk.

Meld deg på webinaret her!

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone