Avviser alle påstander om lønnskutt for prester

Administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: KA
Publisert: 13/12/2020
KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs reagerer på prestenes fremstilling av streikegrunnlaget.

– Å hevde at KA vil kutte i garantilønnen for prestene, er sterkt misvisende. KA har ikke foreslått noen endringer i hovedtariffavtalens lønnsbestemmelser for prester i dette tariffoppgjøret. Prestene streiker i protest mot en avtale de selv inngikk med staten og som utløper neste år, sier administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Ti av fagforeningene på kirkelig sektor møtte KA til mekling 10. og 11. desember. Natt til 12. desember, noen timer på overtid, valgte fagforeningene å bryte og gå ut i streik.

– Forventer at alle står ved avtalen

Arbeidstakersiden har vært klar på at streiken skyldes at KA ikke vil videreføre en avtale som prestenes fagforeninger inngikk med staten i 2015, da boplikten ble fjernet. Avtalen gir de fleste prester en varig kompensasjon på inntil 60.000 kroner, tilsvarende fem lønnstrinn. Ordningen gjelder for dem som var ansatt i 2015, alle som er blitt ansatt siden da og alle som ansettes før avtalen utløper 1. september 2021.

Prestenes fagforeninger har brukt begreper som «lønnsnedgang» om at avtalen snart utløper.

– Det er viktig for oss å understreke: Selvsagt går ingen ned i lønn. De som har fått kompensasjon for bortfall av boplikt når avtalen utløper, beholder denne så lenge de står i stillingen, sier Hougsnæs.

Ikke «tvunget» ut i streik

Hun understreker at lønnskompensasjonsavtalen aldri har vært en del av hovedtariffavtalen, verken i staten eller i Den norske kirke.

– Arbeidsgiversiden har stått ved avtalens innhold og varighet også etter at arbeidsgiveransvaret gikk over fra staten til kirken. Det forventer vi selvsagt også at Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene gjør.

Det går frem av avtalen at Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene opprinnelig ønsket en varig ordning, men begge har signert på en avtale om en tidsbegrenset overgangsordning.

– Deres ansvarsfraskrivelse gjør dialogen mellom KA og fagforeningene vanskelig. Vi har selvsagt heller ikke «tvunget» arbeidstakerorganisasjonene til å ta i bruk streikevåpenet, slik de påstår. Det er et valg arbeidstakerorganisasjonene selv står fullt og helt ansvarlig for, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Gode kort på hånden overfor arbeidsgiver

Direktør i KAs arbeidsgiveravdeling, Ingrid B. Tenfjord, forteller at KAs tilbud som ble fremmet under forhandlingene i oktober inneholder forslag om videreføring av gjeldende lønnsrammer for prestene. Alle lønnsrammene ligger over lønnsgarantien i staten for akademikere på 458.900.

– For en kapellan eller prostiprest gir eksisterende avtale mulighet for lønnsinnplassering helt opp til 538.000 kroner uten ansiennitetstillegg. For sokneprestene er laveste mulige lønnsinnplassering 493.400, men også disse kan og vil sannsynligvis innplasseres vesentlig høyere. I en situasjon med rekrutteringsutfordringer vil arbeidstakere ved tilsetting ha gode kort på hånden for å kunne forhandle seg oppover i lønnsalternativene, sier Tenfjord.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone