Stabsutvikling

Inspirasjon. Bedre kommunikasjon. Ettertanke. Lettere samarbeid. Jobbglede. Ny giv. Skape felles forståelse. Bli bedre sammen.
Stabsutvikling

Hvis dette er ord som treffer det du ønsker for din stab, kan KA hjelpe deg.

I KA har vi lang erfaring med å bistå i stabsutviklingsprosesser. Vi har laget et kursopplegg, som kan tilpasses de utfordringene dere står i. Temaer som kan tas opp er kommunikasjon, kultur, samarbeid, arbeidsmiljø, omdømme og rolleavklaring. Verktøyene vi bruker er foredrag, gruppearbeid og case-studier.

Vi utarbeider et opplegg i samarbeid med dere, gjennomfører og følger dere opp i etterkant hvis det er ønskelig.

Med stabsutvikling mener vi et arbeid der alle ansatte i en virksomhet deltar i samlinger hvor organisering, rutiner og arbeidsmiljø drøftes. Vi anbefaler at man setter av minst en dag, gjerne to til en samling av alle de ansatte i året. Kurstilbudet tilpasses den tiden vi har til rådighet.

Linn Maria Kierulf (bildet) har lang erfaring med stabsutvikling for KA. Kierulf er KAs ressursperson i arbeidet med konflikthåndtering og arbeidsmiljøveiledning. Hun har vært ansatt i KA siden 2007. Hun er utdannet veileder og familieterapeut fra VID (tidl. Diakonhjemmet høgskole), og cand.philol med kristendomskunnskap og psykologi fra Universitetet i Oslo.

Kristen Atle Hundeide, kirkeverge i Stad, skriver om henne: «Linn Maria Kierulf løyste etter vår meining oppdraget på ein framifrå måte! Ho makta å sette søkelyset på moglege fallgruver samstundes som ho også fekk fram viktige suksessfaktorer. Tilbakemeldingane frå deltakarane frå fleire ulike faggrupper er også at dette var både interessant, nyttig og inspirerande dag!»

For mer informasjon, eller avtale om stabsutvikling ta kontakt med Linn Maria Kierulf på e-post eller tlf. 932 47 002.

Pris følger KAs honorarpraksis.

Powered by Cornerstone