KA om streik i kirken: – En trist situasjon

F.v. avdelingsdirektør Ingrid B. Tenfjord, administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs og fungerende forhandlingsleder Mona Charlotte Sjødal. Foto: KA
Publisert: 12/12/2020
Natt til lørdag valgte ti av fagforeningene i Den norske kirke å gå til streik. – Veldig krevende å forstå.

– Vi har strukket oss til det ytterste for å imøtekomme fagforeningenes krav innenfor ansvarlige rammer. For oss er det derfor helt uforståelig at disse velger å ta i bruk streikevåpenet i denne situasjonen. Jeg vil beklage situasjonen overfor dem blir berørt, sier administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Ti av 22 fagforeninger på kirkelig sektor valgte å bryte forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i slutten av oktober. Torsdag og fredag møttes KA og disse ti organisasjonene hos Riksmekleren med frist ved midnatt fredag. Klokken 02:30 natt til lørdag, drøyt to timer på overtid, valgte fagforeningene å bryte meklingen.

21 arbeidstakere fra Presteforeningen, Fagforbundet, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund går ut i streik ved arbeidstidens start lørdag. Ytterligere 12 fra Creo og Kufo (som tidligere var meldt at går ut fra samme tid) får utsatt iverksettelse. Eventuelle nye streikeuttak må skje med minst fire dagers varsel.

– Kirke i omfattende omstilling

– Jeg er veldig skuffet over å ha møtt så lite forhandlingsvilje når det det gjelder å finne nye løsninger. Vi trenger et rekrutterende og bærekraftig lønnssystem for sektoren som helhet. Samtidig befinner Den norske kirke seg i en mer omfattende omstillingssituasjon enn mange er klar over og presset på nye løsninger forsterkes av en vesentlig mer krevende norsk økonomi. En stor del av våre medlemsvirksomheter har de siste dagene meldt inn at de får store kutt i sine tilskudd allerede for 2021, sier Hougsnæs.

Prestenes fagforeninger har gått ut med at de brøt meklingen fordi de ønsket å videreføre en tidsbestemt avtale som ble inngått med staten, da prestene var ansatt der, i 2015. Prestene kom inn på KA-sektoren med rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver 1. januar 2017.

– Tiden for omkamp er over

– Vi har brukt mye tid og krefter før og etter dette på å gjennomgå alt av de tidligere statlige tariffavtaler for å finne fram til hvilke ordninger som burde videreføres, hvilke som burde harmoniseres med eksisterende ordninger på KA-sektoren og behovet for nye løsninger. Det har vært helt nødvendig for Den norske kirke under omstilling til en ny rolle som fristilt folkekirke, sier Hougsnæs.

Hun sier at det ikke er noen tvil om at avtalen fra 2015 var begrunnet i en konkret historisk situasjon (Stortingets vedtak om opphevelse av bopliktordningen) med en fastsatt utløpsdato 1. september 2021. Både staten og prestenes fagforeninger signerte protokollen som fastslår dette, påpeker KA-sjefen:

– Tidsbegrensningen inngår dermed i det som er gjensidig avtalt mellom partene og er dermed bindende også for de to arbeidstakerorganisasjonene som signerte avtalen. Tiden for omkamp må være over.

Nye løsninger på dagens utfordringer

Hougsnæs understreker at ingen går ned i lønn som følge av avtalens utløp.

– Alle får selvsagt beholde den kompensasjonen de fikk i 2015 så lenge de fortsetter i den jobben de har. Det er også et mål for oss å fortsatt være tariffmessig nært knyttet opp mot offentlig sektor. Det er det enighet om mellom partene, sier KA-sjefen.

Hun er opptatt av at en fristilt folkekirke må finne nye løsninger på dagens utfordringer, ikke på utfordringer som ligger mange år tilbake i tid.

– Den norske kirke har fortsatt stor betydning i mange menneskers liv. Kirkelige arbeidsplasser representerer en meningsfull, mangfoldig og spennende del av norsk arbeidsliv, kjennetegnet av gjennomgående trygge og ordnede arbeidsforhold og tariffregulerte lønns- og arbeidsvilkår på et anstendig nivå, poengterer hun.

LES MER: Spørsmål og svar om streik

LES MER: Alt om hovedtariffoppgjøret 2020

LES MER: Nesten halvparten av fellesrådene får tilskuddskutt

Kontaktinformasjon

  • Medlemshenvendelser: Ingrid B. Tenfjord (tlf. 988 89 229)
  • Mediehenvendelser: Trygve W. Jordheim (tlf. 970 71 856)
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone