Mekling på kirkelig sektor: – Vi har ansvar for alle

Avdelingsdirektør Ingrid B. Tenfjord (t.v.) og fungerende forhandlingsleder Mona Charlotte Sjødal og i KA.
Publisert: 09/12/2020
Riksmekleren skal forsøke å skape enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke. – Vi trenger en helhetlig tariffpolitikk på sektoren. Å heve garantilønnen for prestene vil gi oppgjøret en profil vi ikke ønsker.

Torsdag og fredag møtes KA og 10 av de 22 fagforeningene på kirkelig sektor hos Riksmekleren. Til sammen ti fagforeninger gikk i brudd 29. oktober og natt til 30. oktober. Forhandlingene med de resterende tolv er satt på pause til etter meklingen.

– For oss fremstår bruddet i forhandlingene som vanskelig å forstå, sier fungerende forhandlingsleder Mona Charlotte Sjødal i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

KA legger til grunn at årets oppgjør holder seg innenfor rammen fra frontfaget, og begge tilbud som ble gitt før bruddet hadde en lønnsramme på 1,7 prosent. Likevel ble det brudd.

Alt om hovedtariffoppgjøret 2020

– En profil vi ikke ønsker

Et sentralt krav fra arbeidstakersiden har vært videreføring av en avtale om midlertidig lønnskompensasjon på fem lønnstrinn ved opphevingen av prestenes boplikt. Staten inngikk denne avtalen med prestenes fagforeninger da boplikten ble opphevet i 2015. Overgangsordningen utløper i 2021, men ingen vil gå ned i lønn som følge av dette.

Fagforeningene ønsker en permanent fjerning av de fem laveste lønnsalternativene for prestene.

– Ved å heve garantilønnen med inntil rundt 60.000 kroner for prestene, mens andre ansatte får et påslag på 1.000 til 2.000 kroner, vil oppgjøret få en profil som vi ikke ønsker og som ikke bidrar til et helhetlig lønnssystem på sektoren, sier Mona Charlotte Sjødal i KA.

– Lønn ikke viktigst for rekrutteringen

– 2020 er et år med meget stramme økonomiske rammer, noe fagforeningene ikke synes å ha tatt inn over seg. Dersom alle stillinger skulle få en tilsvarende heving av garantilønnen som prestene krever, ville oppgjøret gått langt ut over frontfagsrammen. Vi er nødt til å ha et helhetlig blikk på dette, sier direktør i KAs arbeidsgiveravdeling, Ingrid B. Tenfjord.

For prestenes fagforeninger er den krevende rekrutteringssituasjonen for prester i Den norske kirke et sentralt argument for en permanent heving av garantilønnen for denne yrkesgruppen.

– PwCs ferske rapport viser at rekrutteringsproblematikken er svært sammensatt og at økt lønn ikke ser ut til å være noen klar løsning på de sju hovedutfordringene som listes opp. Problematikken gjelder dessuten ikke bare prester, men alle kirkelig ansatte. Når vi eventuelt gjør justeringer i avtaleverket, må dette være både med blikk for hele kirken og med en bevissthet om at økt garantilønn ikke nødvendigvis er svaret, sier Tenfjord.

Kan bli streik fra lørdag

Dersom partene ikke kommer til enighet, vil totalt 33 arbeidstakere i Den norske kirke gå ut i streik fra arbeidstidens start lørdag 12. desember. Se fordeling på arbeidsgivere og fagforeninger på temasiden Tariff 2020.

Mediehenvendelser kan rettes til Trygve W. Jordheim (tlf. 970 71 856), eventuelt Ingrid B. Tenfjord (tlf. 988 89 229).

Tidligere nyhetssaker:

Informasjon til berørte virksomheter i forbindelse med brudd og mekling:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone