Innovasjonsrådgivning

Gårsdagens løsninger fungerer sjelden på morgendagens problemer. KA kan hjelpe din virksomhet å bli mer innovative – enten dere vil jobbe på kulturnivå eller med konkrete innovasjonsprosesser.
Innovasjonsrådgivning

Ideelle virksomheter kjennetegnes av et fokus på at mest mulig av pengene skal gå direkte til formålet, samtidig som faren for å bli slått konkurs er mindre enn i næringslivet. Dermed er det kanskje færre incentiver i vår sektor til å sette ressurser bak en innsats for å skape nye tjenester, produkter eller prosesser.

KA har lang erfaring med å hjelpe ideelt drevne virksomheter med å løse sine utfordringer innenfor rammen av sin økonomi.

Om dere ønsker en gjennomgang av organisasjonskulturen, for å kunne analysere drivere og barrierer for innovasjon tilbyr KA et verktøy for dette, og kan levere og presentere rapporter på det. Om dere ønsker mer konkret hjelp til å rigge en innovasjonssprint, eller bare lære mer om hva som kjennetegner innovative virksomheter og hvilke verktøy vi kan bruke for å jobbe mer innovativt, kan vi tilby workshops og foredrag om det.

KAs innovasjonsrådgivning ledes av avdelingsdirektør Jens A. Bjelland. Han har mastergrad i innovasjon og ledelse fra USN, der han skrev masteroppgave om innovasjonskultur i ideelle virksomheter. I tillegg er han teolog og mangeårig menighetsprest.

For mer informasjon, eller avtale om innovasjonsrådgivning, kontakt Jens A. Bjelland på e-post eller tlf 993 65 798.

Pris følger KAs honorarpraksis.

Powered by Cornerstone