Lønnsoppgjøret i kirken: Lite penger å fordele

– Ansvarlighet og respekt for frontfaget alltid grunnleggende, men det er ekstra viktig i år, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs foran hovedtariffoppgjøret på kirkelig sektor. Foto: KA
Publisert: 22/10/2020
Rammen for lønnsjusteringer på kirkelig sektor er meget begrenset i år. – Viktigere enn noen gang å følge frontfaget også for kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Koronapandemiens påvirkning på økonomien har gjort at lønnsveksten i 2020 vil ligge betydelig lavere enn antatt i starten av året. Det vil si at rammene for lønnsjusteringer i år, etter glidning og overheng, er meget begrensede, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke skulle ha vært gjennomført i vår, men ble utsatt til i høst i påvente av frontfaget og andre store sektorer. 28. oktober starter forhandlingene, og målet er å bli ferdig senest 2. november. Følg forhandlingene her.

– 2021 vil bli preget av usikkerhet

Det ligger an til et svært moderat oppgjør innenfor frontfagsrammen på 1,7 prosent.

– Ansvarlighet og respekt for frontfaget alltid grunnleggende, men det er ekstra viktig i år. Økonomien er ustabil, og vi ser det ikke nå som forsvarlig å pådra virksomhetene større kostnader enn nødvendig. Også 2021 vil bli preget av usikkerhet. Vi får se hvor vi står når koronastormen blåser over, sier Hougsnæs.

Hun understreker at kirkelig sektor er godt tariffregulert og at arbeidsplassene i hovedsak er trygge.

– Mange sektorer er i en helt annen situasjon, påpeker KA-sjefen.

I årets oppgjør er hele hovedtariffavtalen åpen for forhandling, men på grunn av omstendighetene og den beskjedne økonomisk rammen ser ikke KA for seg å gjøre store endringer.

Ønsker grønnere OU-mandat

I protokollen fra forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen 17. desember i fjor, heter det blant annet: «På bakgrunn av at avtalen prolongeres er partene enige om følgende: At hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse, og skal bidra til en bærekraftig utvikling som fremmer FNs bærekraftsmål.»

KA vil nå ta initiativ til at temaet løftes inn i det partssammensatte arbeidet med opplæring og utvikling (OU).

– OU-ordningene på kirkelig sektor er spesielle, med stor grad av felles opplæring og faglig arbeid mellom partene. Vi håper å bli enige med arbeidstakersiden om et justert mandat, slik at også arbeid med klima og miljø kan bli en del av OU-arbeidet, sier forhandlingsleder Marianne Liaklev.

– Ingen reduksjon i begynnerlønnen

I et intervju på Unios nettside uttaler Presteforeningens forhandlingsleder Kristian Mollestad at «en reduksjon i begynnerlønn på opp mot 60.000 kroner fra dagens nivå vil være vanskelig å akseptere».

KAs forhandlingsleder avviser dette premisset og viser til at da boplikten ble avviklet, ble det inngått en avtale om at prestene skulle få en kompensasjon på inntil fem lønnstrinn. Avtalen utløper i 2021.

– Dette var en overgangsordning for at prestene skulle kunne tilpasse seg en ny boligsituasjon. Ordningen ble derfor etter avtale mellom de daværende parter gitt mange års varighet. Vi forholder oss nå til at avtalen utløper neste år, sier Liaklev.

– Det er altså ikke riktig at begynnerlønnen kuttes. Arbeidsgiver står fritt til, og praktiserer også i dag, en differensiert innplassering ut ifra stillingens ansvar og kompleksitet, arbeidstakers kompetanse og tilgangen på arbeidskraft, fastslår Marianne Liaklev.

Organisasjonene forhandler etterpå

Organisasjonene som er medlemmer i KA har sin egen hovedtariffavtale. Forhandlingene om denne skjer når kirkeoppgjøret er ferdig, i utgangspunktet 5. november.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone