Organisatorisk gjennomgang

Ledelsen i en organisasjon må stadig stille seg spørsmålet: Er vi organisert på en måte som hjelper oss å nå våre mål? Er man usikre på om svaret er ja, kan KA hjelpe virksomheter med å tenke nytt.
Organisatorisk gjennomgang

I en organisasjonsgjennomgang er et verktøy for å få hjelp til å tenke klokt omkring hvordan virksomheten er organisert, med tanke på ressurser og oppgaver som skal løses. I slike tilfeller gjennomfører vi en prosess med virksomheten, der vi benytter relevante analyseverktøy for å kartlegge dagens situasjon med staben.

Vi gjør intervjuer og leverer en kort presentasjon med foreløpige analyser basert på det som kom frem i intervjuene. Deretter gjennomfører vi som oftest et prosessmøte, som er en hel dag med relevante aktører. Der legger vi frem en analyse av resultatene fra kartleggingen og leder en workshop-dag der vi jobber med eventuelle endringer i organiseringen av arbeidet og måter å jobbe på.

I analysefasen bearbeider vi resultatene fra prosessmøtet og gjør en vurdering av hvilke grep som vil være mest hensiktsmessige for å oppnå de målene virksomheten har satt seg.

På bakgrunn av analysene utarbeider KA en kort sluttrapport, som overleveres styret/rådet. I ettertid er vi selvfølgelig tilgjengelige for oppfølgingsspørsmål.

Prising

Pris følger KAs honorarpraksis.

Interessert?

Ta kontakt med

Øystein Dahle
Fagdirektør
oystein.dahle@ka.no

Powered by Cornerstone