Lokal organisasjonsutvikling i Den norske kirke

Kirkerådet ønsker å legge til rette for mer samarbeid i lokalkirken. KA bistår med rådgivning og ressursmateriale.

I forbindelse med Kirkerådets utlysninger av tilskudd til lokal kirkelig organisasjonsutvikling, rådgir og støtter KA kirkelige fellesråd og bispedømmer som søker å finne nye måter å samarbeide på.

I samarbeid med Kirkerådet utvikler KA ressursdokumenter for kirkelige fellesråd og bispedømmeråd som ønsker samarbeid. Veileder for sammenslåing av kirkelige fellesråd er publisert. Resten av dokumentene vil bli publisert i august/september 2024.

Sammenslåing av kirkelige fellesråd

Mange steder i landet er det en utfordring å få ressursene til å strekke til og skape gode fagmiljøer for de ansatte. Etter kommunesammenslåingene som fulgte av Solberg-regjeringens kommunereform, har mange fellesråd siden 2020 gjort seg nyttige og gode erfaringer med sammenslåing. I forbindelse med kirkerådets utlysning av midler, er det nå flere steder i landet fellesråd som vurderer eller er i gang med sammenslåingsprosesser.

I forrige runde med sammenslåinger laget KA en veileder. Denne er nå revidert og oppdatert og kan leses her: Veileder for sammenslåing av kirkelige fellesråd

Samarbeid mellom kirkelige fellesråd og prestetjenesten

Flere steder søker man nå å se om man kan organisere samarbeidet bedre på tvers av de lokale arbeidsgiverne, slik at man samlet sett kan få mer ut av ressursene.

Andre former for samarbeid mellom fellesråd

Det jobbes også med et ressurshefte om andre former for samarbeid mellom fellesråd, særlig med vekt på administrativt samarbeid og vertsfellesrådsmodellen.

Powered by Cornerstone