5/2020: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke – brudd, mekling og streikeberedskap

Publisert: 19/11/2020
Det er brudd i forhandlingene om Hovedtariffavtalen (HTA) for virksomheter i Den norske kirke. Dette rundskrivet har til hensikt å informere om hva som skjer videre og hvilke forberedelser virksomhetene må gjøre i fall streik blir en realitet. KAs medlemmer som er bundet av HTA for organisasjonsmedlemmer er ikke omfattet av bruddet.

Brudd i forhandlingene

Forhandlingene om ny hovedtariffavtale, som startet 28. oktober, endte med at 10 av 22 fagforeninger gikk i brudd 29. og 30. oktober. KA har avtalt pause i forhandlingene med de 12 øvrige fagforeningene på sektoren til etter det er oppnådd enighet med de 10 som er i brudd.

Følgende fagforeninger har brutt forhandlingene, og vil møte KA til mekling:

 • Fagforbundet
 • Presteforeningen
 • Creo
 • Diakonforbundet
 • Kirkelig undervisningsforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Akademikerforbundet
 • Sykepleierforbundet
 • Forskerforbundet

Følgende fagforeninger har avtalt pause i forhandlingene:

 • Delta
 • Parat
 • Naturviterne
 • Lederne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samfunnsviterne
 • Norsk Lektorlag
 • Norges Juristforbund
 • Arkitektenes fagforbund
 • Econa
 • Tekna
 • NITO

Mekling hos Riksmekleren

KA og fagforeningene som har gått til brudd møtes til mekling hos Riksmekleren 10. og 11. desember 2020.

Streikeberedskap i virksomhetene

Selv om de fleste meklinger ender med enighet, må virksomheter i Den norske kirke forberede seg på en mulig streik. Dette handler i all hovedsak om kartlegging av hvilke ansatte som kan tas ut i streik og hvilke konsekvenser en streik eventuelt vil kunne få for virksomheten. Utfyllende informasjon om brudd, mekling og streikeberedskap er publisert under Tariff 2020. Vi ber virksomhetene holde seg oppdatert på denne siden, og endringer og nyheter vil legges ut her fortløpende.

Beredskap i KA

KA vil ha beredskap før og under meklingsperioden og under en eventuell streik. Eventuelle spørsmål kan gjerne rettes til e-postadressen tariff2020@ka.no Dersom streik skulle bli en realitet, vil det opprettes en egen vakttelefon i KA.

Ny HTA

Når partene har kommet frem til et anbefalt forslag til ny HTA, skal forslaget på uravstemning hos virksomhetene. Først etter at denne er gjennomført kan ny HTA iverksettes. Dette vil sannsynligvis ikke skje før etter nyttår.

Marit Halvorsen Hougsnæs   
adm. dir.                                                                                                                   

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone