Tariffstatus: Brudd, mekling, beredskap, streikefare

Publisert: 19/11/2020
Hovedtarifforhandlingene for Den norske kirke endte i brudd. Partene møtes hos Riksmekleren 10. og 11. desember.

Publisert 3. november, oppdatert 19. november.

Ti fagforeninger brøt forhandlingene med KA om Hovedtariffavtalen for Den norske kirke, og oppgjøret går derfor til mekling for disse. Forhandlingene med de øvrige tolv fagforeningene er satt på pause til etter meklingen. Forhandlinger om hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer er utsatt til etter meklingen.

Se også samlesiden om tariff 2020

Følgende fagforeninger har avvist KAs tilbud og brutt forhandlingene:

 • Fagforbundet
 • Presteforeningen
 • Creo
 • Diakonforbundet
 • Kirkelig undervisningsforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Akademikerforbundet
 • Sykepleierforbundet
 • Forskerforbundet

Følgende fagforeninger har bedt om en pause i forhandlingene med KA til etter meklingen:

 • Delta
 • Parat
 • Naturviterne
 • Lederne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samfunnsviterne
 • Norsk Lektorlag
 • Norges Juristforbund
 • Arkitektenes fagforbund
 • Econa
 • Tekna
 • NITO

Forhandlingene
Forhandlingene mellom partene var berammet til 29. og 30 oktober, samt 2. november 2020. Syv fagforeninger gikk i brudd med KA den 29. oktober, og etter at forhandlingene fortsatte, gikk ytterligere tre foreninger i brudd natt til 30. oktober.
Les om bakgrunnen for bruddet her

Mekling
Partene på KA-sektoren møtes hos Riksmekleren 10. og 11. desember.
Les mer: ​Spørsmål og svar om bruddet i forhandlingene
Les mer: Informasjon om brudd i forhandlinger om ny hovedtariffavtale for Dnk – særlig om beredskap ved eventuell streik

Konsekvenser for samarbeid mellom partene
Når det gjelder samarbeidet mellom de lokale parter i den enkelte virksomhet, får ikke bruddet noen umiddelbar virkning. Frem til det eventuelt er konstatert brudd i meklingen, skal partene lokalt ha fortløpende kontakt på vanlig måte. Dette inkluderer normalt tillitsvalgtarbeid og kontaktmøter. Det er likevel naturlig i en situasjon med brudd sentralt, at det ikke igangsettes nye partssammensatte grupper eller større prosjekter nå, med mindre det er nødvendig.

Utsettelse av forhandlinger om hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer
KA og fagforeningene som er part i HTA for organisasjonsmedlemmer er enige om at disse forhandlingene utsettes til etter at HTA for organer i Den norske kirke er avklart. Det presiseres at disse virksomhetene ikke er omfattet av bruddet, meklingen eller eventuell streik i Dnk.

Spørsmål:
Ved spørsmål om brudd, mekling og eventuell streik kan KA kontaktes på e-post tariff2020@ka.no eller telefon 23 08 14 00.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone