MENIGHETSBARNEHAGENE:

Debatt: «Regjeringens ideelle blindsone»

Regjeringen spør oss i tråd med Hurdalsplattformen: Hvordan kan vi sikre barna et likeverdig barnehagetilbud – og gi ideelle barnehager bedre rammevilkår? Vårt svar er ganske enkelt: Lytt til oss! skriver to av KAs medarbeidere. Foto: Stortinget/CC BY-NC-ND 2.0
Publisert: 03/02/2023
Ideelle barnehager har aldri sendt en krone til Cayman Islands, skriver Marit Brandt Lågøyr og Jens A. Bjelland i et innlegg i Vårt Land.

Dette innlegget ble først publisert i Vårt Land 3. februar 2023.

Det er ingen regjering som ville foreslått at aleneforsørgere i Bærum skulle mistet overgangsstønaden, fordi det er så mange som tjener godt i samme kommune. Men det er nettopp denne logikken som rammer ideell sektor med full kraft.

Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA
Jens A. Bjelland, spesialrådgiver i KA

Det er ingen som mistenker hverken Ingvild Kjerkol eller Tonje Brenna for å ville ta knekken på ideell sektor. Men kampen mot kommersielle aktører bidrar nettopp til det. For når regjeringen ønsker å «avkommersialisere velferden», rammes ideelle aktører ved at de får vesentlig dårligere rammevilkår. Ikke fordi regjeringen ønsker det, men fordi de er mest opptatt av å regulere de private kommersielle aktørene. Ideelle havner i blindsonen.

Ideelle rammes

På Dagsrevyen 26. januar fortalte Hildegunn Nergaard om hvordan tilbudet om traumebehandling på Modum Bad hadde endret livet hennes. Nå er Modum Bad tvunget til å redusere kapasiteten med 3.000 liggedøgn. Ikke fordi behovet er borte, men fordi regjeringen har fjernet ordningen med fritt behandlingsvalg.

Ideelle barnehager har aldri sendt en krone til Cayman Islands. På tross av det, rammes menighetsbarnehager og andre ideelle barnehager knallhardt av et regelverk som er laget for hindre kommersielle aktører i å flytte penger ut av barnehagen. Vi i KA har sammen med andre ideelle aktører i barnehagesektoren kjempet i over ett år med Kunnskapsdepartementet som inntil nå har vært uinteressert i hvordan lovendringen slår ut for ideelle aktører. Ideelle som kun driver barnehage, ikke butikk.

Likeverdig barnehagetilbud

Det er snart 20 år siden barnehageforliket ble inngått i Stortinget. Fokus var plass og pris, ikke regulering av pengestrømmer. Mange av de kommersielle aktørene har utnyttet et handlingsrom i regelverket – den prisen betaler vi i dag. Derfor er vi glade for at regjeringen jobber med et nytt regelverk for styring og finansiering av barnehagesektoren.

Regjeringen spør oss i tråd med Hurdalsplattformen: Hvordan kan vi sikre barna et likeverdig barnehagetilbud – og gi ideelle barnehager bedre rammevilkår? Vårt svar er ganske enkelt: Lytt til oss! Ikke foreslå regelverk som ikke er ferdig utredet, ikke foreslå regelverk som får utilsiktede konsekvenser for ideelle, og ikke foreslå regelverk vi advarer mot. Det rammer kvaliteten og skaper fest i konsulentbransjen.

Driver barnehage, ikke butikk

For du får ganske mange vikartimer i barnehagen for hver advokat eller revisortime våre barnehager har måttet bruke på å prøve å tilpasse seg kravet om selvstendig rettssubjekt. De driver barnehage, ikke butikk. Da passer ikke dette regelverket. Ideelle barnehager har aldri solgt eiendommer til australske hedgefond. Tvert imot: Noen steder er økonomien så stram at menighetene vurderer om de bør samle inn kollekt til Kirkens Nødhjelp, eller bidra til å dekke pensjonsregningene til barnehagen.

Vi har ansatte med stort engasjement, lang erfaring og mye kompetanse. Det ønsker vi å beholde, fordi våre ansatte er avgjørende for kvaliteten i tilbudet. Derfor trenger barnehagene dekning av pensjonsutgifter etter regning, samt at historiske pensjonsutgifter på kommunal sektor blir dekket på lik linje med statlig. Menighetsbarnehager skaper rom for tro og bidrar til mangfold i barnehagesektoren. Det er også viktig for folk flest.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone