Frivillighetens år er også folkekirkens år

Frivillighetens år 2022 er forankret i Frivillighetsmeldingen fra 2018 og tar mål av seg til å «feire Norges viktigste lagarbeid». Foto: Sara Angelica Spilling/Pudder Agency/Frivillighet Norge
Publisert: 06/01/2022
Kirken og organisasjonene er blant de beste på frivillighet. La oss bruke Frivillighetens år 2022 på å synliggjøre dette og få mange flere med på å gjøre en innsats for andre, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs og Kristin G. Raaum.

Frivillig arbeid er veldig mye forskjellig på veldig mange ulike sektorer. Mye av arbeidet som gjøres i kirken og de kristne organisasjonene ivaretas av folk som ikke får betalt for innsatsen i kroner og øre.

Noen er søndagsskoleleder i 40 år, andre stiller opp med minibuss til og fra konfirmasjonsleir det året ens eget barn er med. Det fins et vell av små og store oppgaver som løses av folk på frivillig basis og som gjør folkekirken og det store mangfoldet av organisasjoner til brede, folkelige bevegelser.

Norges viktigste lagarbeid

Frivillighetens år 2022 er forankret i Frivillighetsmeldingen fra 2018 og tar mål av seg til å «feire Norges viktigste lagarbeid». Det som skjer i kirken og i organisasjonene utgjør en viktig del av dette.

I Den norske kirke er det om lag ti ganger så mange frivillige som ansatte (ikke i antall årsverk, men i antall involverte personer). En kirke uten frivillighet er utenkelig. Det er en kirke med lavt engasjement.

Forholdet mellom ansatte og frivillige baserer seg ikke på over- og underordning, men på gjensidighet og samarbeid. En kirke uten frivillighet er en kirke der det allmenne prestedømme er plassert på sidelinjen.

Stort potensial

Frivillighetens år 2022 er en fin anledning til for kirken til å rette et ekstra søkelys på den store arbeidsinnsats som utføres av frivillige medarbeidere. Den seneste årsrapporten for Den norske kirke forteller riktignok at antall frivillige falt fra 95.000 i 2019 til 75.000 i 2020, mye på grunn av koronapandemien.

Oppslutningen sier likevel mye om hvor sterkt frivillig arbeid står i kirken og hvor viktig de frivillige er for at kirken skal kunne løse sitt oppdrag. Vi håper at 2022 blir året der mange finner tilbake til tidligere frivillig tjeneste også i kirkelig regi, og også at mange flere kan oppdage Den norske kirke som en naturlig arena for eget sosialt og kirkelig engasjement.

Med mer enn 3,6 millioner medlemmer, har Den norske kirke som folkekirke et stort potensial til å kunne utgjøre en forskjell i alle landets lokalsamfunn.

Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir., KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet i Den norske kirke

(Innlegget har tidligere stått på trykk i Vårt Land og Dagen.)

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone