UTTALELSE FRA LANDSRÅDET I KA:

Invester i fellesskap, læring og livsmestring!

Illustrasjonsfoto: TKFilm/KA
Publisert: 04/05/2023
Vi setter pris på Hurdalsplattformens tydelige ambisjoner om å styrke sivilsamfunnet. Revidert nasjonalbudsjett er regjeringens mulighet til å levere på løftene.

Uttalelse vedtatt av landsrådet i Hovedorganisasjonen KA 27. april 2023. Teksten er også publisert i Dagen.

Kirkelig og ideell sektor ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Våre medarbeidere møter folk ved livets begynnelse, i barne- og ungdomsår, som nybakte foreldre og i livets siste fase.

Vi holder kirkene i hevd og salmeskatten levende. Vi formidler kunnskap, kulturarv og håp. Vi tilbyr trygge fellesskap og livsmestring. Vi utfordrer til medansvar for skaperverk og samfunnsliv.

Regjeringen skal styrke sivilsamfunnets rolle

Et godt samfunn krever allmenne velferdsordninger og at hele samfunnet tas i bruk. Hurdalsplattformen viser regjeringens tydelige ambisjoner om å styrke frivillige organisasjoners rolle i samfunnet. Regjeringsplattformen er også tydelig på at Den norske kirke skal ivaretas som en levende og inkluderende folkekirke med lokalt nærvær, prestetjeneste og trosopplæring i alle sokn – og en sterk og forutsigbar økonomi.

Disse forpliktelsene til kirke og organisasjonsliv er vi helt avhengige av at regjeringen følger opp også i revidert nasjonalbudsjett i år.

Sivilsamfunnet er under press

Våre medlemsvirksomheter får mye av sine inntekter over statlige og kommunale budsjetter. Med økende rentenivå og uvanlig høy prisvekst, står også vår sektor overfor et særlig krevende lønnsoppgjør uten økte inntekter. Vårt mål er å opprettholde tilgangen til åpne kirker og et levende menighets- og organisasjonsliv over hele landet, samtidig som vi kan følge opp våre dyktige og engasjerte ansatte med forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår.

Sivilsamfunnet er blitt kraftig svekket gjennom pandemien. Nå er tiden inne for å styrke rammevilkårene for kirkesamfunn og organisasjoner ytterligere. Vi ber nasjonale myndigheter om å prioritere vår sektor når budsjettene for 2023 skal revideres i mai.

Invester i oss: Vi får mye fellesskap, læring og livsmestring ut av hver krone.

Om KA-sektoren: KA-sektoren består av mer enn 430 medlemsvirksomheter med mer enn 7.500 ansatte og opp mot 100.000 frivillige medarbeidere. Flertallet av våre virksomheter er organer i Den norske kirke, men også et økende antall andre kirkelige og ideelle organisasjoner er medlemmer hos oss. Blant de største er Det Norske Misjonsselskap, Søndagsskolen og Kirkens SOS.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone