Debatt: «KAs råd om offentlige søkerlister»

Ingrid B. Tenfjord, advokat og direktør i KAs arbeidsgiveravdeling. Foto: KA
Publisert: 22/02/2023
For fortsatt å sikre maksimal åpenhet, bør kirkelige organer fremover etterspørre samtykke fra søkere til å stå på offentlig søkerliste, skriver Ingrid B. Tenfjord.

Denne teksten ble først publisert i Vårt Land 22. februar.

Opphevelsen av kirkeloven har endret premissene for offentlighet i ansettelsesprosesser i Den norske kirke. For fortsatt å sikre maksimal åpenhet, bør kirkelige organer fremover etterspørre samtykke fra søkere til å stå på offentlig søkerliste.

I forbindelse med Vårt Lands reportasjeserie om ansettelse av kirkemusikere er det stilt spørsmål ved om virksomheter i Den norske kirke er forpliktet til å følge offentleglova og dermed gi innsyn i søkerlister.

Etter at kirkeloven ble opphevet, gjelder ikke lenger offentleglova for Den norske kirke som lov. Kirkeordningens § 42, som sier at offentleglova «gjelder for den virksomhet som drives av kirkelige organer», innebærer derfor at Den norske kirke har et internt reglement med samme ordlyd som offentleglova. Denne presiseringen ble gjort i forarbeidene til den nye trossamfunnsloven, blant annet på bakgrunn av en uttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Ivareta intensjonen om åpenhet

Norsk lov har rang foran organisasjoners interne regelverk. I tiden etter avviklingen av kirkeloven har vår vurdering vært at virksomheter i Den norske kirke ikke kan offentliggjøre opplysninger om søkere uten å bryte med personvernlovgivningen, dersom det ikke er innhentet til samtykke til offentliggjøring. Dette var annerledes fram til og med 2020, da offentleglovas bestemmelser gjaldt for Den norske kirke gjennom en bestemmelse i kirkeloven.

Vi råder våre medlemsvirksomheter i Den norske kirke til å be om samtykke fra søkere til å stå på offentlig søkerliste. Slik kan Kirkemøtets intensjon om fortsatt åpenhet i ansettelsesprosesser ivaretas innenfor gjeldende lovverk. Vi la nylig inn et avsnitt som understreker dette i vår veiledning om ansettelser, slik Vårt Land skriver 21. februar. Her er også administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs riktig sitert på at vi har jobbet sammen med Kirkerådet for å avklare dette spørsmålet.

Oppdaterte råd på nettsiden

Svært mye av vårt veiledningsmateriale på nettsidene ble utarbeidet da kirkeloven gjaldt (1997-2020), og fra tid til annen oppdager vi at noe er utdatert eller mangelfullt. Da vi ble oppmerksomme på at teksten om offentlig søkerliste trengte en oppdatering, tok vi raskt tak i det. Slik gjør vi hver gang vi oppdager at noe ikke er helt oppdatert, slik at den veiledningen vi gir på nettet står seg opp mot dagens lovverk.

Ingrid B. Tenfjord
avdelingsdirektør/advokat
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone