Debatt: «Nå haster det med å redde kulturminnene»

Skiptvet kirke fra 1100-tallet er en av de 44 som det ble gjort tilstandsvurdering av i sommer. Foto: Tor Bolstad, KA
Publisert: 23/09/2020
Middelalderkirkene trenger 1,6 milliarder til vedlikehold og 500 millioner til sikring.  – Det trengs et skikkelig løft fram mot 2030, skriver Randi Moskvil Letmolie.

«Uavhengig av hvordan man stiller seg til Stiklestad-jubileet i 2030 som målstrek for dette istandsettingsarbeidet, er det viktig å sette middelalderkirkene i stein i stand i løpet av det kommende tiåret. Det betyr at tiden er knapp. Vi har ingen middelalderkirker å miste.»

Det skriver direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie, i et innlegg i Vårt Land.

Bakgrunnen er en ny kartlegging av vedlikeholdsbehovet i de 158 middelalderkirkene i stein, gjort av Multiconsult på oppdrag fra KA, med utgangspunkt i kirkeeiernes egenrapportering fra 2017 (KAs kirkekontroll).

«Konklusjonen er at mer enn halvparten av de 158 middelalderkirkene (83) har behov for vedlikehold utover det normale (bør løses innen fem til ti år), mens 18 kirker har minst ett behov i kategorien ‘akutt’.

Multiconsult anslår foreløpig vedlikeholdsetterslepet på de totalt 158 middelalderkirkene i stein til mellom 1,4 og 1,6 milliarder. I tillegg kommer 500 millioner som vil være nødvendig til sikring mot brann.»

En analyse av funnene fra sommerens tilstandsvurdering av 44 utvalgte kirker, gir grunn til større bekymring.

«Med all sannsynlighet vil de reelle kostnadene bli kunne bli vesentlig høyere enn Multiconsults anslag», skriver Letmolie.

Les hele innlegget i Vårt Land.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone