«Vi ber komiteen gi tydelig uttrykk for at påbegynte satsninger skal videreføres og trappes opp»

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs snakket til familie- og kulturkomiteen via skjerm under kulturmiljøhøringen. Skjermdump: stortinget.no
Publisert: 13/05/2020
KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs deltok onsdag i høring om nye mål i kulturmiljøpolitikken.

17. april la regjeringen fram stortingsmeldingen «Nye mål i kulturmiljøpolitikken». Administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, deltok onsdag i digital høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget sammen med blant andre Kirkerådet.

Under følger innlegget hennes. Du kan også se høringen i opptak på Stortingets nettside.

Takk for invitasjon til høring!

Vi har sett fram til at også denne meldingen skulle bli klar. Sammen med ny trossamfunnslov og meldingen om OVF, har også kulturminnepolitikken stor betydning for mange av våre medlemmer.

Er våre forventninger innfridd?

Ved første gangs lesning ble vi skuffet. Vi hadde forventet mer omtale av kirkebygget og dets inventar og av omkringliggende kirkegårder og gravplasser. Og vi hadde forventet mer forpliktende mål og bevaringsstrategier.

Ved annen gangs lesning brukte vi større vidvinkel. Vurderingen vår endret seg og utviklet seg til anerkjennelse. Det gjelder både forslag til nye mål, mer samordnet virkemiddelbruk, ny tilnærming til en metodikk for bevaring (fra program til strategier) og som følge av alt dette – behovet for en større omlegging av hele kulturminnelovgivningen.

Målene – engasjement, bærekraft og mangfold – er lette å identifisere seg med. De er gjenkjennelige med kirkelig sektors egne verdier og gir utfordringer å strekke seg videre mot.

De bidrar også til å forsterke de viktige vei algene som ble tatt i kapittel 3 i ny trossamfunnslov som fastholdt lokalt finansieringsansvar og eierskap for kirkebygg og gravplasser – og verdien av mangfold i det livssynsåpne samfunn.

Og om noen skulle være i tvil kan jeg forsikre komiteen om at det lokalt finnes – ikke bare hundrevis, men tusenvis – både av valgte kirkepolitikere, kirkelig ansatte og frivillige, som allerede gjør det meldingen her skildrer som nye mål. Som setter sin ære i å holde kirkelige kulturminner tilgjengelige og i stand, og mange som drives av sterkt miljøengasjement for mer energieffektive løsninger. De representerer en uvurderlig ressurs i dette arbeidet.

Meldingens akilleshæl er at den mangler forpliktende planer for hvordan mål skal nås.

Det mest kritiske for oss er dersom det skulle bety at allerede vedtatte og igangsatte virkemidler stopper opp. At arbeidet med ny lov eller videre OVF prosess brukes som brems i prosesser som nå er i gang.

Det må ikke skje.

Vi ber komiteen om å gi tydelig uttrykk for at allerede påbegynte satsninger skal videreføres og trappes opp i overgangsperioden før ny lov kan være klar.

Det gjelder særlig arbeidet med statlig løft for kirkebygg og innretning av disse på en måte som samspiller med kirkeeiers og kommunenes ansvar.

For de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2019 og 2020 pågår det for eksempel akkurat i disse dager tildeling av en stor kontrakt for gjennomføring av profesjonelle tilstandsvurderinger av 44 utvalgte kirkebygg. Dette skal gjennomføres i sommer og vil gi grunnlag for oppstart av vedlikeholdsarbeider.

Det foregår også en rekke klimarelaterte prosjekter osv. Ta gjerne kontakt direkte med KA dersom dere ønsker nærmere informasjon om denne type prosjekter.

Å unngå oppbremsing i påvente av ny lov og OVF-prosess vil også være vesentlig for å holde hjulene i gang i norsk arbeidsliv – i en meget krevende periode for mange.

Takk.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone