BARNEHAGELOVEN:

Glad for signaler om nytt barnehageforlik

– Jeg er positiv til signalene fra Stortinget om at man jobber for et bredt forankret forlik i Stortinget om fremtidens rammevilkår for private barnehager, sier avdelingsdirektør for politikk, ledelse og innovasjon i KA, Jens A. Bjelland. Foto: KA
Publisert: 24/06/2024
Alle partiene på Stortinget deltar i samtalene om innretningen på barnehageloven. – Det som skisseres er i tråd med KAs høringssvar, sier avdelingsdirektør Jens A. Bjelland.

Torsdag sendte partiene på Stortinget et felles brev til Kunnskapsdepartementet. Innledningsvis heter det:

«Det er over 20 år siden barnehageforliket, både barnehagesektoren og utfordringene den står i har forandret seg mye. Partiene vil bruke høsten til å jobbe sammen for avklaringer, med mål om at regjeringen legger frem en lovproposisjon våren 2025.»

– Positiv til signalene

– Jeg er positiv til signalene fra Stortinget om at man jobber for et bredt forankret forlik i Stortinget om fremtidens rammevilkår for private barnehager, sier avdelingsdirektør for politikk, ledelse og innovasjon i KA, Jens A. Bjelland.

Dette er hovedpunktene i brevet:

  • Forutsigbar finansiering av ideelle og enkeltstående barnehager
  • Bedre bemanning
  • Nasjonalt rammeverk for pensjon
  • Vurdere å erstatte kapitaltilskudd med nasjonalt eiendomstilskudd
  • Samordnet opptak med stor vekt på foreldres ønsker og behov
  • Dimensjonering av barnehagetilbudet i samarbeid mellom kommunen og private
  • Lovfestet definisjon av «ideell barnehage»
  • Krav til bruk av tilskudd og foreldrebetaling
  • Etableringsgodkjenning for nye private barnehager

– Kvalitet må lønne seg

– Vi ser at det man nå skisserer, er i samme retning som det KA pekte på i vårt høringssvar på lovforslaget som kom i fjor vinter, sier Jens A. Bjelland i KA.

– For menighetsbarnehagene vil det viktigste være en ny innretning for dekning av pensjonskostnader. Våre medlemmers barnehager er blant de eldste i landet, og de ansatte er fornøyde og blir lenge. Det medfører høyere kostnader. I et nytt system må kvalitet lønne seg.

Partiene skal møtes igjen for å diskutere saken videre 27. august.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone