Seier for KA-barnehagene: Dropper kravet om selvstendig rettssubjekt

Brede smil for barnehageseier: Avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr og spesialrådgiver Jens A. Bjelland i KA. Foto: KA
Publisert: 08/02/2023
Regjeringen foreslår at kirke-eide barnehager får unntak fra kravet om at hver barnehage må være selvstendig rettssubjekt.

– Barnehager eid av Den norske kirke står i en helt spesiell situasjon (…) Vi lemper på kravet til å være selvstendig rettssubjekt for barnehager i Den norske kirke, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i Stortingets spørretime onsdag.

Se video fra spørretimen nederst i artikkelen.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har i over ett år kjempet en lang kamp for at endringene i barnehageloven som ble gjeldende fra 1. januar 2023 ikke skulle omfatte menighetsbarnehagene. Dette fordi menighetsbarnehagene har andre rammevilkår andre private barnehager, blant annet har de offentlig tjenestepensjon.

Takker for dialog og engasjement

De siste månedene er det blitt skapt stor usikkerhet blant KA-barnehagenes eiere og ansatte, blant annet fordi ansatte over 55 år stod i fare for å miste retten til avtalefestet pensjon (AFP). Det har også vært en reell fare for at flere måtte legge ned.

– Vi vil takke for at regjeringen nå lytter. Vi er takknemlige for god dialog med både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og særlig at statsråd Kjersti Toppe har engasjert seg. Vi må også rette en takk til opposisjonen, særlig ved Kjell Ingolf Ropstad, som har stilt spørsmål om menighetsbarnehagenes situasjon i Stortinget, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA.

Sent unntak skaper utfordringer

Unntaket som ble kunngjort i Stortinget onsdag er en stor lettelse for KAs medlemsbarnehager. Samtidig skaper det utfordringer at det kommer så sent. Mange har allerede opprettet aksjeselskaper og overført verdier dit, og mye må nå omgjøres.

– Vi forstår at denne nyheten vil skape lokale utfordringer, særlig for dem som er kommet lengst i å rette seg etter lovkravet. Vi håper likevel at dette vil være problemstillinger som kan løses i løpet av kort tid, og at menighetsbarnehagene nå kan fortsette mer eller mindre som før uten å måtte bli små aksjeselskaper, sier Lågøyr.

KA advarte allerede i 2021

Til Vårt Land sier kunnskapsminister Brenna at «Problemene knyttet til sokn i Den norske kirke og kirkens særreguleringer ble ikke fanget opp i høringen om eget rettssubjekt».

Marit Brandt Lågøyr i KA understreker at KA pekte på disse utfordringene allerede i høringen om Storberget-utvalgets rapport, levert i september 2021. Det var i denne rapporten forslaget om at hver barnehage skulle organiseres som selvstendige rettssubjekt ble lagt fram.

KA skrev den gangen: «Dersom Stortinget ved lov pålegger sokn i Den norske kirke å skille ut en virksomhet det knytter seg pensjonsforpliktelser til, er dagens ordning at opparbeidet pensjonsforpliktelse blir igjen i soknet, men soknet vil ikke ha rett til tilskudd som finansierer denne forpliktelsen. Lovgiver må derfor sikre at pensjonsforpliktelsene kan overføres den nye virksomheten permanent slik at soknet blir fritatt for disse forpliktelsene.»

Les mer i avisene:

 

 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone