Her er lovforslaget som menighetsbarnehagene har ventet på

Avdelingsdirektør Jens A. Bjelland i Hovedorganisasjonen KA. Foto: KA
Publisert: 01/11/2023
Regjeringen foreslår at kirke-eide barnehager og åpne barnehager ikke må være selvstendige rettssubjekter.

– Vi er veldig glade for at unntaket for barnehager eid av sokn i Den norske kirke nå er tatt inn et konkret lovforslag. Daværende kunnskapsminister Tonje Brenna lovet i februar at dette ville komme, og vi er tilfredse med at regjeringen nå følger opp, sier avdelingsdirektør Jens A. Bjelland i Hovedorganisasjonen KA.

1. januar 2023 ble barnehageloven endret slik at alle barnehager måtte være selvstendige rettssubjekter. Et slikt krav skaper store utfordringer for menighetsbarnehagene, blant annet knyttet til bygg og pensjon. KA har derfor siden i fjor sommer kjempet for at endringene ikke skulle omfatte menighetsbarnehagene.

«… har gitt noen særlige utfordringer»

I spørretimen i Stortinget 8. februar lovet daværende kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at ønsket om unntak ville bli innfridd, og onsdag denne uken kom lovforslaget.

«Departementet foreslår at kravet om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt ikke skal gjelde for barnehager som eies av et sokn i Den norske kirke», heter det i forslaget.

«Departementet viser til at kravet om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt har gitt noen særlige utfordringer for barnehager som eies av et sokn i Den norske kirke. Årsaken til dette er at disse barnehagene må forholde seg til kravene i Kirkeordning for Den norske kirke, i tillegg til barnehagelovens krav.»

Ønsker åpenhet om pengebruk

Jens A. Bjelland i KA er opptatt av at unntaket ikke skal gå på bekostning av åpenheten rundt hvordan det offentlige tilskuddet til barnehagedriften brukes.

– Vi er opptatt av transparens og imøteser forslagene om regnskapsmessige krav til barnehager som har fått unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt. Vi vil komme tilbake med en vurdering av detaljene i disse i høringssvaret vårt, sier han.

Unntak for åpne barnehager

Regjeringen foreslår også at unntaket for kravet om eget rettssubjekt skal gjelde alle åpne barnehager. I dagens lov gjelder unntaket kun åpne barnehager som ikke er en del av en kjede.

Avdelingsdirektør Bjelland sier at KA ønsker unntak for flere ideelle barnehager, ikke kun for menighetsbarnehager og åpne barnehager.

– Men vi er positive til regjeringens forslag om at departementet skal kunne gi enkeltunntak i særlige tilfeller, understreker han.

Definisjon av «ideelle» barnehager

I høringsnotatet problematiseres det at dagens lov ikke skiller mellom «ideelle» og «kommersielle» barnehager, men omtaler begge kategorier som «private». Regjeringen foreslår derfor å ta inn en definisjon av ideelle barnehager i loven: «Med ideelle barnehager menes barnehager som ikke har erverv til formål og som reinvesterer overskudd i barnehagedrift.»

– Vi er glade for at regjeringen foreslår en definisjon av ideelle barnehager og at kommunene skal få mulighet til å prioritere disse. Vi er også glade for at definisjonen åpner for at overskudd i ideelle barnehager kan brukes som konsernbidrag og investeres i andre ideelle barnehager, sier Jens A. Bjelland i Hovedorganisasjonen KA.

Lovforslaget har høringsfrist 1. februar 2024.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone