Her er KAs innspill til statsbudsjettet for 2024

Marit Brandt Lågøyr, direktør for politikk, ledelse og innovasjon i KA. Foto: KA
Publisert: 20/03/2023
Egen strømstøtteordning, penger til kirkebevaring, gjenåpning av rentekompensasjonsordningen og forutsigbart tilskudd til Kirkens SOS er noe av det som står på listen.

KA leverte nylig et notat til Barne- og familiedepartementet, med innspill til prioriteringene i statsbudsjettet for 2024. Dette er KAs ønsker:

  • Styrking av fellesrådenes økonomi.
  • Egen ordning for strømstøtte til Den norske kirke, tilsvarende den som andre trossamfunn har.
  • Minst 110 millioner til bevaringsprogrammet for kirker.
  • Gjenåpning av rentekompensasjonsordningen for kirkebygg.
  • Pris- og kostnadsjustering av rammetilskuddet til rettssubjektet Den norske kirke.
  • Fortgang i arbeidet med historiske pensjonsforpliktelser for menighetsbarnehagene.
  • Styrking av frivillige organisasjoner.

Se hele innspillsnotatet her.

I innspillsnotatet til Helse- og omsorgsdepartementet nevnes følgende ønsker:

  • Kompensasjon for ideelle aktørers historiske pensjonsforpliktelser.
  • Gjeninnføring av forutsigbare tilskudd til blant andre Kirkens SOS.

Se hele innspillsnotatet her.

– Hurdalsplattformen er tydelig på frivillig og ideell sektors viktige samfunnsrolle. Vi peker på områder der det er viktig at regjeringen leverer i budsjettarbeidet, slik at rammevilkårene sikres, sier direktør for politikk, ledelse og innovasjon i KA, Marit Brandt Lågøyr.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone