Får toppscore av foreldrene

– Vi er en del av menighetens virksomhet, og det er viktig for oss at også menigheten ser det slik og er med og tar ansvar, sier pedagogisk leder i Østenstad menighetsbarnehage, Berit Funderud. Foto: KA
Publisert: 14/03/2023
Østenstad menighetsbarnehage er én av sju kirke-eide barnehager med full score på foreldreundersøkelsen.

– Mange velger oss fordi de ønsker at barna skal gå i en menighetsbarnehage. Andre kommer hit på grunn av beliggenheten eller fordi vi er en liten barnehage, men synes det er fint at barna får med seg det vi står for, selv om de ikke har et veldig aktivt forhold til kristendommen selv.

Det sier Berit Funderud, pedagogisk leder i Østenstad menighetsbarnehage i Asker, én av de 77 barnehagene som har fått absolutt toppscore i Udirs årlige undersøkelse blant foreldrene.

De private barnehagene er sterkt overrepresentert blant de som scorer aller best. Av de 287 barnehagene som har fått en score på 4,9 eller 5 av 5 mulige poeng i foreldrenes samlede vurdering av sin tilfredshet, finner vi seks barnehager som er eid eller drevet av menigheter i Den norske kirke.

Stabile og trygge voksne

Berit Funderud mener nøkkelen til fornøyde foreldre og barn er stabile og trygge voksne, i tillegg til god bemanning og fagkompetanse i staben. Alle de ansatte i Østenstad menighetsbarnehage eller enten barnehagelærere eller barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev.

– Hvordan er barnehagen deres forskjellig fra andre barnehager?

– Vi har kristne barnebøker i tillegg til alle de andre bøkene, vi synger kristne sanger i tillegg til de vanlige barnesangene, vi har en månedlig samling med bibelfortellinger, og de kristne høytidene markeres i kirken. Vi er en del av menighetens virksomhet, og det er viktig for oss at også menigheten ser det slik og er med og tar ansvar, sier Funderud.

– Bidrar til kvalitet og mangfold

De seks andre menighetsbarnehagene med 4,9 eller 5 i tilfredshetsscore er:

  • Ljan Kirkes barnehage (Oslo)
  • Nordberg menighetsbarnehage AS (Oslo)
  • Nordreisa menighetsbarnehage AS (Nordreisa)
  • Slettebakken Menighets barnehage AS (Bergen)
  • Lommedalen Menighets barnehage (Bærum)
  • Barnehagen i Bryne Kyrkje (Time)

– Det er gøy å se at mange av våre barnehager får så gode tilbakemeldinger. Tilfredsheten med menighetsbarnehagene og mange andre ideelle aktører dokumenterer nok en gangs at disse bidrar til kvalitet og mangfold i en kjempeviktig sektor, sier Marit Brandt Lågøyr, direktør for politikk, ledelse og innovasjon i KA.

– Viktig kontaktflate for kirken

227 av de 287 barnehagene som har fått toppscore fra foreldrene er private. Det viser en tabell som nettstedet barnehage.no har publisert. Litt under halvparten av de barnehagene som deltok i undersøkelsen er private.

«Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde enn de med barn i kommunale barnehager», heter det i Udirs oppsummering.

– Menighetsbarnehagene er en viktig kontaktflate for kirken mange steder i landet og bidrar til at barn og foreldre blir bedre kjent med sin lokale menighet. De er også et viktig tilbud til foreldre som ønsker en tydeligere vektlegging av kristen tro og tradisjon enn det barna får i mange andre barnehager. Våre barnehager skaper rom for tro, sier Lågøyr.

Udirs undersøkelse skiller ikke mellom ideelle og kommersielle barnehager, kun mellom private og kommunale.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone