Unntaket i barnehageloven er endelig på plass

Nordstrand kirkes barnehage måtte sette byggeplanene på vent en periode, men nå står nybygget klart. Foto: KA
Publisert: 17/06/2024
Lovendringen som åpner for at barnehager kan drives som en del av virksomheten i et sokn – uten å være eget rettssubjekt – er nå en realitet.

Fredag 14. juni meldte regjeringen i en pressemelding at de nye unntaksbestemmelsene i barnehageloven, som ble vedtatt i Stortinget 4. juni, var trådt i kraft.

Med det kan vi endelig slå fast at barnehager eid av sokn i Den norske kirke får unntak fra kravet om at hver barnehage må være et selvstendig rettssubjekt. Det gis følgelig også unntak fra forbudet mot å drive annen virksomhet enn barnehage i samme organisasjon.

– Dette har vært en lang og krevende prosess for våre medlemsbarnehager, men jeg vil gi politikerne ros for at de lyttet til slutt, sier Jens A. Bjelland, direktør for politikk, ledelse og innovasjon i KA.

– Med dette kan vi endelig anbefale våre medlemmer å nedlegge aksjeselskapene som ble opprettet i fjor som en følge av lovkravet, sier han.

Endelig unntak gis i forskrift

Lovteksten er nå endret slik at åpne barnehager får unntak i selve lovteksten, noe KA og IKO har kjempet hardt sammen for.

I tillegg kommer det inn en ny setning i samme paragraf der det står: «Departementet kan gi forskrift om unntak fra kravet i første ledd i særlige tilfeller.» I lovproposisjonen klargjorde regjeringen at barnehager eid av sokn i Den norske kirke ansees som et særlig tilfelle og at departementet straks vil komme med en forskrift hvor unntaket gis.

Unntaket er en stor seier for KA-barnehagene, som allerede i lenge i forkant av at lovendringene trådte i kraft 1.1.2023 var tydelige på at de nye lovkravene ville være umulige å gjennomføre. 8. februar samme år meldte daværende statsråd at et unntak for menighetsbarnehager ville komme. Det er dette unntaket som nå er blitt realitet.

Ikke ny barnehage uten unntaket

Mandag 10. juni deltok KA på overrekkelsen av nybygde Nordstrand kirkes barnehage. Det nye bygget var lenge planlagt, men ble satt på pause da regjeringen innførte kravet om at hver barnehage måtte bli et selvstendig rettssubjekt i 2023.

Mens banken hadde vært positiv til en lånesøknad fra Nordstrand sokn, var det ikke mulig å innfri et like stort lån til et selvstendig barnehageselskap. Først da lovnaden om et unntak kom, kunne prosessen gjenopptas.

– Det har blitt et praktbygg, sier avdelingsdirektør Bjelland om den nye barnehagen.

– Den nye barnehagen står som et konkret resultat av hva det betyr for menighetsbarnehagene å få dette unntaket i loven. Det er all grunn til å gratulere Nordstrand sokn med deres nye barnehage, avslutter Bjelland.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone