Tariff 2020

I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Grunnet koronapandemien er forhandlingene utsatt til etter sommeren. Eksisterende avtaler videreføres foreløpig.

Forhandlinger og ny HTA

Vi kommer med nærmere informasjon om forhandlinger og fremdrift når det er fastsatt tidspunkt for disse. Foreløpig forhandlingstidspunkt er i uke 44 og 45 (overgangen oktober/november).

TBS-rapport

Det partssammensatte TBS-utvalget (teknisk beregnings- og statistikkutvalg) for KA-området har avsluttet sitt arbeid med en rapport datert 01.07.2020. I denne finner du tabeller, statistikk og redegjørelser for lønnsutviklingen på sektoren siste år.

Debattnotat

KA har utarbeidet et debattnotat om hovedtariffoppgjøret 2020. Alle medlemsvirksomheter ble oppfordret til å svare på en undersøkelse i forbindelse med dette innen 30. august.

 

Powered by Cornerstone