Tariff 2020

I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Grunnet koronapandemien er forhandlingene utsatt til etter sommeren. Eksisterende avtaler videreføres, foreløpig til 15. september.

Forhandlinger og ny HTA

Vi kommer med nærmere informasjon om forhandlinger og fremdrift når det er fastsatt tidspunkt for disse.

TBS-rapport

Det partssammensatte TBS-utvalget (teknisk beregnings- og statistikkutvalg) for KA-området har avsluttet sitt arbeid med en rapport datert 01.07.2020. I denne finner du tabeller, statistikk og redegjørelser for lønnsutviklingen på sektoren siste år.

Debattnotat

KA har utarbeidet et debattnotat om hovedtariffoppgjøret 2020. Alle som representerer en av våre medlemsvirksomheter oppfordres til å svare på denne undersøkelsen. Undersøkelsen følger samme oppbygning som debattnotatet, og du finner linken også i forordet. Vi oppfordrer alle medlemsvirksomheter til å diskutere dette i rådet/styret og gi tilbakemelding.
NB! Fristen for tilbakemelding er utvidet fra 15. mai til 30. august.

 

Powered by Cornerstone