Tariff 2020

I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Etter brudd i forhandlingene møtes partene hos Riksmekleren 10. og 11. desember.

Forhandlinger om ny hovedtariffavtale

Status i forhandlingene om hovedtariffavtale (HTA) for Den norske kirke:

  • 10 av 22 fagforeninger gikk i brudd 29. og natt til 30. oktober.
  • Partene møtes hos Riksmekleren 10. og 11. desember.
  • Forhandligene med de resterende 12 fagforeningene er satt på pause til etter meklingen.

Organisasjonene som er medlemmer i KA har sin egen hovedtariffavtale. Forhandlingene om denne skjer når kirkeoppgjøret er ferdig.

Informasjon til berørte virksomheter i forbindelse med brudd og mekling:

Nyhetssaker:

Partssammensatte utvalg

Det er avgitt rapporter fra tre partssammensatte utvalg i tariffperioden. Disse omhandler henholdsvis OU-ordningene, lønnssystem i rDnk og HTA for organisasjonsmedlemmer.

TBS-rapport

TBS-utvalget (teknisk beregnings- og statistikkutvalg) for KA-området har avsluttet sitt arbeid med en rapport datert 01.07.2020. I denne finner du tabeller, statistikk og redegjørelser for lønnsutviklingen på sektoren siste år.

Debattnotat

KA har utarbeidet et debattnotat om hovedtariffoppgjøret 2020. Alle medlemsvirksomheter ble oppfordret til å svare på en undersøkelse i forbindelse med dette innen 30. august.

Powered by Cornerstone