Tariff 2020

I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Grunnet koronaviruset er forhandlingene nå utsatt til etter sommeren - vi kommer tilbake med tidspunkt når dette er avklart. Eksisterende avtaler videreføres, foreløpig til 15. september.

I mellomtiden kan du lese vårt debattnotat om hovedtariffoppgjøret 2020. Alle som representerer en av våre medlemsvirksomheter oppfordres til å svare på denne undersøkelsen. Undersøkelsen følger samme oppbygning som debattnotatet, og du finner linken også i forordet.

På grunn av koronaviruset er arbeidsgiver- og strategikonferansene som skulle ha vært arrangert på Gardermoen, i Stavanger, Trondheim og Oslo i april, avlyst. Vi vil vurdere å gjøre noe av det planlagte konferanseinnholdet tilgjengelig som webinar. Dette kommer vi tilbake til. Avlysningen av konferansene gjør uansett at debattnotatet og tilbakemeldingen gjennom Questback enda viktigere. Vi oppfordrer alle medlemsvirksomheter til å diskutere dette i rådet/styret og gi tilbakemelding.

NB! Fristen for tilbakemelding er utvidet fra 15. mai til 30. august.

 

Powered by Cornerstone