05/2023: Tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for Den norske kirke pr 01.05 2023 – resultatet kan iverksettes

Publisert: 23/06/2023
Dette rundskrivet gjelder kun for organer i Den norske kirke – kirkelige fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Organisasjonsmedlemmer i KA (virksomheter utenfor Den norske kirke) har en egen Hovedtariffavtale som forhandles separat, og iverksetting for disse virksomhetene omtales i eget rundskriv når forhandlingene er ferdige.
Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone