06/2022: Tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for Den norske kirke pr. 01.05.2022 - resultatet kan iverksettes

Publisert: 11/11/2022
Årets forhandlingsresultat for Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (HTA) er vedtatt av KAs medlemmer i uravstemning og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes.

I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.

(Det er et eget rundskriv for tariffrevisjonen av Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer. Dette finner du her.)

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone